Outsourcing specjalistów

Sii Polska jest czołowym dostawcą usług IT i inżynierii, który wpiera swoich Klientów poprzez czasowe i efektywne zwiększanie zespołów projektowych o niezbędne zasoby i kompetencje. Naszym wielkim atutem jest profesjonalny zespół rekruterów wyspecjalizowanych w dziedzinie IT i inżynierii. Posiadamy sprawny i wysoko rozwinięty proces rekrutacyjny, wspierany przez dedykowane narzędzia IT: SiiRM – system do zarządzania kandydatami oraz TestaSiistant – aplikacja sprawdzająca wiedzę techniczną. Nasze starania w identyfikacji najlepszych specjalistów na rynku intensyfikowane są przez działania Employer Brandingowe i PR-owe, co sprawia, że jesteśmy liderem na rynku outsourcingu IT.
Klienci, którzy zdecydowali się na outsourcing specjalistów z Sii, czerpią jedynie korzyści z posiadania wysoce wykwalifikowanej kadry, ponieważ wszelkie formalności związane z ich zatrudnieniem spoczywają na nas.

Monika Rachwalska Business Unit Director | BU Financial Services to@domain
100,000Inżynierów w naszej bazie danych
50Rekruterówspecjalizujących się w IT
520Fakturwysyłanych miesięcznie

Wybierz Sii Polska Zalety współpracy z nami

Efektywność naszego procesu rekrutacyjnego to wynik pracy 50 rekruterów i 100 line managerów, którzy dysponując dedykowanymi narzędziami do selekcji najlepszych specjalistów IT na rynku, konsekwentnie powiększają naszą bazę danych o 200 nowych CV każdego miesiąca. Oprócz wyszukiwania bezpośredniego, współpracujemy z największymi portalami ogłoszeń o pracę, prestiżowymi uczelniami i stowarzyszeniami specjalistów. Nasze starania w identyfikacji najlepszych na rynku wspierane są innowacyjnymi działaniami Employer Brandingowymi.

Wartością dodaną naszych usług outsourcingowych jest wsparcie Działu Administracji i Kadr Sii, które przejmują wszelkie obowiązki formalne związane z zatrudnieniem pracownika: od negocjacji umów, opłaceniem podatków pracowniczych i delegacji, pomocy w transferze pracowników z zagranicy, czy prowadzeniem spraw związanych z ZFŚS. Dzięki temu, nasi Klienci mogą skupić swoje środki finansowe i zasoby na dziedzinach, które stanowią podstawę ich działalności biznesowej.

Zapewniamy elastyczność naszym Klientom, którzy w każdej chwili mogą zrezygnować lub nie przedłużyć umowy z podwykonawcami, np. kiedy zachodzi konieczność zmniejszenia budżetu lub gdy projekt dobiegł końca. Rozwiązanie umowy z Sii, a co za tym idzie redukcja etatów i zasobów, jest łatwiejsza i szybsza niż zwalnianie stałych pracowników, które niesie ze sobą ryzyko płacenia odszkodowania, konsekwencji niedochowania okresu wypowiedzenia, zmagania się z czarnym PR-em czy procesami sądowymi. Ponadto, podwykonawcy nie tworzą związków zawodowych i nie przysparzają problemów z obszaru HR. Współpracując z Sii, Klienci zwolnieni są z obowiązku zarządzania wynagrodzeniami i rozpatrywania skarg pracowniczych. Zatrudniając naszych pracowników zapewniasz elastyczność swojej firmie.

Przejmujemy całkowitą odpowiedzialność za pracownika delegowanego do naszych Klientów, zobowiązując się do wykonania wszelkich czynności związanych z jego zatrudnieniem. Uwalniamy zatem naszych Klientów od niedogodności, jakie niesie ze sobą rola pracodawcy: reagowanie na skargi pracownicze, minimalizacja wskaźnika fluktuacji pracowników, czy postulaty związków zawodowych.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Modele współpracy Zawsze dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali:

Wyślij wiadomość