Inżynieria

Kompleksowe i elastyczne rozwiązania dla przemysłu!

Celem naszej oferty i wartością, jaką chcemy dostarczać, jest realizacja założeń biznesowych naszych Klientów. Nasze umiejętności i doświadczenia są zorientowane na obszar inżynierii przemysłowej i to właśnie tych klientów, których działalność operacyjna wymaga podobnych kompetencji, chcemy wspierać przede wszystkim. Korzenie branżowe oraz znajomość rynku pozwoliły nam na skupienie się na czterech głównych celach, które udało nam się zdiagnozować wspólnie z naszymi Klientami:

 • Zwiększenie rentowności realizowanych projektów poprzez obniżenie kosztów, bez utraty jakości.
 • zwiększenie możliwości realizacji projektów zarówno w kontekście zasobów, jak i dostępnych kompetencji.
 • zwiększenie/uzyskanie przewagi konkurencyjnej w świecie coraz ostrzejszej rywalizacji o projekty (cenowej i technologicznej).
 • zwiększenie możliwości strategicznego planowania rozwoju działalności klienta.
Nasze usługi
Projektowanie i konstrukcja – CAD

Dostarczanie kompletnych usług i rozwiązań w procesie projektowania i konstruowania wyrobów na wszystkich etapach cyklu życia produktu.

Inżynieria wsteczna

Odtwarzanie dokumentacji konstrukcyjnej dla wycofanych wyrobów oraz systemów produkcyjnych i narzędzi nieposiadających dokumentacji DTR. Odtwarzanie modeli CAD. Analiza funkcjonalności istniejących produktów do celów analizy porównawczej konkurencji.

Tworzenie dokumentacji produktowej

Tworzenie, tłumaczenie oraz weryfikacja instrukcji użytkownika i publikacji technicznych w wersji papierowej oraz elektronicznej (online HTML, pliki Windows Help).

Zapewnienie jakości w projektowaniu

Nadzór nad procesem rozwoju produktu w zakresie spełniania wymogów jakościowych oraz zgodności z dyrektywami i odpowiednimi regulacjami prawnymi. Usługa ta dotyczy całościowego procesu, jaki i poszczególnych jego etapów tj. koncepcji, planowania, projektowania, testów, weryfikacji, uruchomienia produkcji aż do wycofania produktu.

Tworzenie dokumentacji technicznej

Tworzenie i definiowanie procesów zarządzania dokumentacją techniczną, zapewniających wersjonowanie i współpracę podczas tworzenia, publikowania i współdzielenia dokumentacji.

Procesy i metodologie

Tworzenie i optymalizacja procesów: tworzenia nowych produktów, rozwoju i zarządzania istniejącym portfelem produktów, tworzenia produktów pod zamówienie, zarządzania zmianami technicznymi, zarządzania ryzykiem i innymi metodologiami i narzędziami.

Mocne strony Sii

 1. Ponad 50 specjalistów inżynierii elektrycznej: PLC, HMI, SCADA, CAD, Robots, Nutrunners, Vision Systems.
 2. Gwarancja bezpieczeństwa danych - Certyfikat Common Criteria (norma ISO 15408) na poziomie EAL 6.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: USA, Niemcy, Chiny, Włochy.
 4. Szerokie kompetencje w pracy z różnymi dostawcami komponentów automatyki przemysłowej.
 5. Ponad 200 konsultantów Sii świadczy usługi z zakresu rozwoju i walidacji systemów wbudowanych.

Celem naszej oferty i wartością, jaką chcemy dostarczać, jest realizacja założeń biznesowych naszych Klientów. Nasze umiejętności i doświadczenia są zorientowane na obszar inżynierii przemysłowej i to właśnie tych klientów, których działalność operacyjna wymaga podobnych kompetencji, chcemy wspierać przede wszystkim. Korzenie branżowe oraz znajomość rynku pozwoliły nam na skupienie się na czterech głównych celach, które udało nam się zdiagnozować wspólnie z naszymi Klientami:

 • Zwiększenie rentowności realizowanych projektów poprzez obniżenie kosztów, bez utraty jakości.
 • zwiększenie możliwości realizacji projektów zarówno w kontekście zasobów, jak i dostępnych kompetencji.
 • zwiększenie/uzyskanie przewagi konkurencyjnej w świecie coraz ostrzejszej rywalizacji o projekty (cenowej i technologicznej).
 • zwiększenie możliwości strategicznego planowania rozwoju działalności klienta.
Nasze usługi
Testy Systemów Embedded oraz Kontrola Jakości

Wykrywanie oraz dokumentowanie defektów oprogramowania z wykorzystaniem testów j jednostkowych, integracyjnych oraz regresyjnych. Generowanie raportu testów statycznych.

Testy Systemowe

Funkcjonalne oraz niefunkcjonalne testy systemu. Dostarczenie raportu testów systemowych.

Naprawa Defektów Oprogramowania

Redukcja lub całkowite usuniecie defektów w oprogramowaniu. Dostarczenie zmiany oprogramowania do Klienta.

Utrzymanie

Utrzymanie stabilności oprogramowania na etapie sprzedaży produktu. Dostarczanie informacji zwrotnej do Klienta o możliwościach usprawnienia produktu.

Projektowania Oprogramowania

Dostarczenie dokumentacji projektowej wysokiego oraz niskiego poziomu. Dostarczenie rozwiązania oraz planowania rozwoju oprogramowania.

Projektowanie i produkcja warstwy sprzętowej

Tworzenie schematu ideowego oraz projekt płytki drukowanej. Montaż płytki drukowanej wraz komponentami.

Implementacja oprogramowania

Implementacja wymagań dla oprogramowania. Dostarczenie przetestowanego pakietu oprogramowania.

Portowanie

Adaptacja oprogramowania do innej platformy sprzętowej.

Projektowanie diagnostyki oraz jej implementacja

Projektowanie i integracja diagnostycznej bazy danych. Implementacja funkcjonalności diagnostyki zgodnie z AUTOSAR.

Inżynieria wymagań

Analiza wymagań Klienta. Tworzenie dokumentacji zawierającej wymagania systemowe oraz oprogramowania.

Mocne strony Sii

 1. Ponad 50 specjalistów inżynierii elektrycznej: PLC, HMI, SCADA, CAD, Robots, Nutrunners, Vision Systems.
 2. Gwarancja bezpieczeństwa danych - Certyfikat Common Criteria (norma ISO 15408) na poziomie EAL 6.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: USA, Niemcy, Chiny, Włochy.
 4. Szerokie kompetencje w pracy z różnymi dostawcami komponentów automatyki przemysłowej.
 5. Ponad 200 konsultantów Sii świadczy usługi z zakresu rozwoju i walidacji systemów wbudowanych.

Celem naszej oferty i wartością, jaką chcemy dostarczać, jest realizacja założeń biznesowych naszych Klientów. Nasze umiejętności i doświadczenia są zorientowane na obszar inżynierii przemysłowej i to właśnie tych klientów, których działalność operacyjna wymaga podobnych kompetencji, chcemy wspierać przede wszystkim. Korzenie branżowe oraz znajomość rynku pozwoliły nam na skupienie się na czterech głównych celach, które udało nam się zdiagnozować wspólnie z naszymi Klientami:

 • Zwiększenie rentowności realizowanych projektów poprzez obniżenie kosztów, bez utraty jakości.
 • zwiększenie możliwości realizacji projektów zarówno w kontekście zasobów, jak i dostępnych kompetencji.
 • zwiększenie/uzyskanie przewagi konkurencyjnej w świecie coraz ostrzejszej rywalizacji o projekty (cenowej i technologicznej).
 • zwiększenie możliwości strategicznego planowania rozwoju działalności klienta.
Nasze usługi
Konstrukcja elektryczna

Tworzenie dokumentacji dla instalacji przemysłowych EPlan P8 i AutoCad.

Sterowniki PLC

Tworzenie oprogramowania dedykowanego systemom PLC, umożliwiającego kontrolę nad konkretnym systemem, a także zarządzanie interfejsem pomiędzy panelem operatorskim i urządzeniami peryferyjnymi.

Programowanie Paneli Operatorskich

Projektowanie oprogramowania Paneli Operatorskich oraz tworzenie wizualizacji.

Robotyka

Budowanie systemów zrobotyzowanych oraz programowanie robotów– od KUKA, ABB po Kawasaki.

Urządzenia peryferyjne

Programowanie, parametryzacja i rozruch urządzeń peryferyjnych powszechnie wykorzystywanych w przemyśle, takich jak: wkrętarki, prasy, systemy wizyjne i inne.

Systemy SCADA

Tworzenie i programowanie systemów SCADA.

Mocne strony Sii

 1. Ponad 50 specjalistów inżynierii elektrycznej: PLC, HMI, SCADA, CAD, Robots, Nutrunners, Vision Systems.
 2. Gwarancja bezpieczeństwa danych - Certyfikat Common Criteria (norma ISO 15408) na poziomie EAL 6.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: USA, Niemcy, Chiny, Włochy.
 4. Szerokie kompetencje w pracy z różnymi dostawcami komponentów automatyki przemysłowej.
 5. Ponad 200 konsultantów Sii świadczy usługi z zakresu rozwoju i walidacji systemów wbudowanych.

Zrealizowane projekty

Oprogramowanie embedded – urządzenia AGD

Potrzeba biznesowa Wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnych rozwiązań w zakresie […]

Współpraca w zakresie projektowania i...

Potrzeba biznesowa W związku z olbrzymią konkurencją pomiędzy dostawcami usług […]

Zdalna aktualizacja oprogramowania wbudowanego w...

Potrzeba biznesowa Nasz Klient realizował projekt dla operatora GSM, który […]

Kontakt

LinkedIn
Przemysław Grzanka

Przemysław Grzanka Engineering Practice Manager

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wspomóc Twój biznes? Skontaktuj się z nami! Nasz ekspert udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i pomoże w doborze najlepszej dla Ciebie oferty!

Zapraszamy do kontaktu!


Wyślij wiadomość

Please leave this field empty.