Usługi zarządzane

Uzupełnieniem oferty rozwoju aplikacji i integracji systemów są usługi zarządzania aplikacjami i środowiskami systemowymi, przeprowadzania testów i wsparcia Service Desku. Wypracowana przez Sii Polska metodyka realizacji usług zarządzanych pozwala na skuteczne przejmowanie do utrzymania środowisk, z zachowaniem ciągłości operacyjnej procesu biznesowego. Dzięki szeroko stosowanym standardom ITIL oraz doświadczonemu i kompetentnemu personelowi osiągamy wysokie parametry SLA i zapewniamy najlepszą opiekę nad systemami i serwerami naszych klientów. W zależności od potrzeb Klienta, praca może odbywać się on-site – w siedzibie Klienta lub w "chmurze".

Wojciech Dul Custom Software Development & Maintenance Practice Manager
100Kontraktów utrzymaniowych
500Dedykowanych specjalistów
4Języki komunikacji

WYBIERZ SII POLSKA Zalety współpracy z nami

Zarządzanie środowiskami systemowymi i aplikacyjnymi realizujemy w oparciu o wymagane przez Klientów parametry jakościowe SLA, dostosowane do specyfiki utrzymywanych rozwiązań. Przejmujemy odpowiedzialność za efekt kompleksowej usługi utrzymania systemu i zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania – przez 24 godzin na dobę. Występujemy w roli roli partnera biznesowego naszych Klientów, współuczestnicząc w realizacji długofalowych strategii doskonalenia i rozwoju organizacji usług IT.

Wypracowany przez Sii model świadczenia usługi zapewnia wysoką dostępność utrzymywanych systemów oraz ciągłość i pełną ochronę przetwarzanych danych. W sposób proaktywny podchodzimy do zarządzania zagrożeniami i ryzykami, koncentrując uwagę głównie na działaniach mających zapobiec powstaniu problemów. Jako jedna z nielicznych firm, spełniamy wymagania bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem Common Criteria na poziomie EAL6.

Nasze działania realizujemy w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane zakresy poszczególnych usług, obszary odpowiedzialności i zasady współdziałania z Klientem. Nasze wyspecjalizowane i dedykowane zespoły świadczą usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju aplikacji oraz infrastruktury IT w siedzibie Klienta lub zdalnie w dedykowanych jednostkach operacyjnych Sii. Do zarządzania cyklem życia zgłoszeń i jakością wykorzystujemy nowoczesne narzędzia informatyczne, pozwalające na stałe efektywne monitorowanie i doskonalenie procesu.

Wypracowaliśmy metodykę świadczenia usług utrzymaniowych zarówno dla systemów wdrożonych przez Sii, jak i firmy trzecie. Dzięki odpowiedniemu podejściu do procesu tranzycji skróciliśmy konieczny okres budowy wiedzy o przejmowanym systemie, a także opracowania strategii jego utrzymania. Takie podejście pozwala na ustabilizowanie środowiska w najkrótszym czasie i umożliwia podjęcie działań zmierzających do jego optymalizacji.

Mapa naszych kompetencji 

ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA

Programowanie:
Java, .NET, C, C++, C#, Cobol, Perl, JavaScript, PHP, XML, PL/SQL, Objective C

Frameworki:
Struts, GWT, Spring, Spring MVC, Vaadin, JSF, Hibernate, MyBatis, Ruby on Rails

Serwery Aplikacyjne:
WebSphere, Weblogic, IIS, Apache Tomcat, JBoss, Glassfish

DB:
Oracle, MS SQL, Sybase, DB2, Informix, MySQL, Postgres SQL

Integracja:
IBM WebSphere, Apache Service Mix, FuseESB, Tibco, webMethods, Camel

Aplikacje Mobilne:
iPhone, Android, Blackberry, Windows 8

Front-end:
HTML/CSS, HTML5/CSS3, JS, Flash, Silverlight

Rozwiązania biznesowe

ERP:
MS Dynamics, SAP, Oracle EBS

CRM:
MS Dynamics, Salesforce.com, SAP, Siebel, Oracle Fusion, PeopleSoft

BPM Workflow:
IBM WebSphere Process Server, Oracle BPM, Activiti

ECM:
MS SharePoint Server, EMC Documentum, AlFresco, Filenet, Liferay

BI:
Cognos, Microsoft, Oracle, Business Objects, Hyperion, Microstrategy

Bankowość:
FlexCube, Tuxedo, Fermat, Globus, Connect Direct

E-commerce

TESTOWANIE

Rozwój narzędzi testowych:
C#, C/C++, .NET framework, Python, LUA, Java, Embedded C, Hardware Engineering, Tailor made

Egzekucja testów:
Quick Test Professional / Unified Functional Testing software, Test Complete, JMeter, Selenium, Visual Studio (C#), LUA, TCL, Python, Rational Robot, HP Performance Center / HP Load Runner, Tailor made

Zarządzanie testami:
HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Bugzilla, Jira, Clear Quest / Clear Case, Test Link, MS Project, Tailor made

Testy:
Performance, Manual, Smoke, Integration, Regression, System, Functional, Automation, Overnight, Weekend

Infrastruktura IT

Systemy:
AIX, Solaris, HP-UX, Linux, Windows

Sieci:
TCP/IP, LAN, WAN, routing, switching, urządzenia Cisco, Juniper

Bezpieczeństwo:
VPN, NAC, firewalle, proxy servers, security audits

Zarządzanie infrastrukturą:
LDAP, AD

Wirtualizacja:
VMware, Xen, Citrix, KVM, Hyper-V

Monitoring:
Tivoli, Nagios, NetFlow, Cacti, Orion SolarWinds

Bazy danych:
Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL

Telefonia:
VoIP, Asterisk, Cisco, Blackberry

Service desk

Inżynieria

Systemy Embedded and Real Time:
Assembler, C, C++, Java, Microcontrollers, UML, SART, Do178B

Elektronika:
ASIC, FPGA, C, VHDL

Telekomunikacja:
JainSlee, NGIN, OpenCloud, VoIP, MPLS, IMS, SS7, Intelligent Network, IP Networks/design, SIM cards

Mechanika:
CAD/CAM, Machine Design, Thermodynamics, Fluid Mechanics, Catia, Ideas, Pro/E, Matlab, Fluent, Abaqus

Sterowniki PLC i elektrotechnika:
AutoCad, EPlan, PLC: Siemens, Allen Bradley (Rockwell Automation), Schneider Electric, Moeller, Bosch, commissioning of assembly lines and PLC based systems

Modele współpracy Zawsze dostosowujemy się do potrzeb Klienta

Nasze referencje

Nasi klienci Oni nam zaufali:

Wyślij wiadomość