Software Development

Docker dla programistów – dystrybucja aplikacji

W ostatnim artykule zbudowaliśmy środowisko dla aplikacji uruchamianych na platformie Camunda BPM z wykorzystaniem PostgreSQL i serwera Wildfly. Do tej pory mogliśmy uruchomić aplikację, startując kontener serwera Wildfly z zamontowanym modułem WAR, zawierającym naszą przykładową aplikację. (więcej…)

Software Development

Docker dla programistów – budowa środowiska rozwojowego. Część II

W poprzednim wpisie pokazałem, jak można wykorzystać Dockera i Docker Compose do uruchomienia usługi bazy danych PostgreSQL lokalnie. W bieżącym artykule pójdziemy krok dalej: do środowiska rozwojowego dodamy kolejny kontener z preinstalowaną platformą Camunda BPM. (więcej…)

Software Development

Docker dla programistów – budowa pierwszego środowiska. Część I

Poprzedni artykuł opisuje zalety, jakie niesie za sobą konteneryzacja, w porównaniu do klasycznej wirtualizacji systemów. W pierwszej kolejności zalety te są istotne z punktu widzenia docelowych środowisk uruchomieniowych i cieszą administratorów oraz menedżerów zarządzających finansami projektów. (więcej…)

Software Development

Docker dla programistów, co to jest?

Docker to obecnie niezbędne narzędzie dla większości programistów. Według badań Stack Overflow, Docker jest technologią, której znajomość jest najbardziej pożądana przez programistów. (więcej…)