Software Development

Cykl życia projektu – Faza planowania

W literaturze i Internecie dużo jest informacji na temat cyklu życia projektu, zarówno w kontekście projektów (więcej…)

Software Development

Niepowodzenia projektów IT w kontekście analizy biznesowej

Przeglądając statystyki dotyczące projektów informatycznych (np. raport CHAOS – Standish Group) można (więcej…)