Embedded

Branchless programming czyli programowanie „bezgałęziowe”

Rozgałęzienie w programowaniu to najpopularniejsza forma definiowania kierunku wykonywania programu. Wszystkie instrukcje warunkowe (if, switch, operator ?: ) i pętle (for, while, do while) są podstawą każdego kodu źródłowego wykonywanego na maszynach zgodnych z modelem Turinga. (więcej…)