Dynamics 365

Błędy przy wdrażaniu rozwiązania CRM

Wdrażanie systemu CRM jest zwykle procesem trudnym i czasochłonnym, może trwać nawet kilka miesięcy. Często podczas niego popełniane są błędy, które potem trudno wyeliminować, bądź wiąże się to z dodatkowymi wydatkami. (więcej…)

Dynamics 365

Detektor duplikatów dla potencjalnych klientów i kont z możliwością przypisywania nieaktywnych rekordów

Detektor duplikatów jest wtyczką działającą na dwóch biznesowo połączonych encjach: potencjalny klient i konto. (więcej…)

Dynamics 365

Model uprawnień opartych na Team Access, właścicielu i kaskadowości przypisywania

Zaprezentowany poniżej model uprawnień może zostać wykorzystany dla aplikacji Dynamics CRM 2013 SP1, CRM 2015, CRM 2016, Dynamics 365. (więcej…)