Software Development

React. Stylowanie komponentów za pomocą styled-components

Jest kilka podejść do dodawania stylów CSS w projektach reactowych – można korzystać z tzw. skórek (Themes), modułów (CSS Modules) lub dowolnych bibliotek temu służących np. styled-components. I właśnie to rozwiązanie chcę wam przedstawić w poniższym artykule. (więcej…)