Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

W artykule omówię próbą wykorzystania sztucznej inteligencji – szczególnie ChatGPT – w kontekście możliwości zwiększania oraz poprawiania dostępności. Temat powstał na początku roku i początkowo miał mieć formę prezentacji, jednak zdecydowałem, że będzie rozwinięciem moich wcześniejszych artykułów związanych ze sztuczną inteligencją i zagadnieniem dostępności.

Zadałem ChatGPT mnóstwo pytań związanych z dostępnością. We wpisie chciałbym przedstawić Wam, jak sztuczna inteligencja może prowadzić do ulepszenia obszaru accessibility, wspierając przedstawicieli różnych ról zawodowych – technicznych i nietechnicznych. W celu ograniczenia obszerności artykułu, w każdym przypadku przedstawię maksymalnie trzy pytania. Ustosunkuję się również do części odpowiedzi udzielonych przez AI.

Zrzut ekranu – odpowiedzi uzyskane z ChatGPT na temat dostępności
Ryc. 1 Zrzut ekranu odpowiedzi uzyskane z ChatGPT na temat dostępności

Czym jest ChatGPT?

Dla wyrównania wiedzy przypomnę, że ChatGPT to duży model językowy stworzony przez OpenAI. Jest to program komputerowy, który został wytrenowany na pokaźnych zbiorach danych językowych, aby nauczyć się przetwarzać i generować tekst w naturalnym języku.

ChatGPT zaprojektowano do interakcji z ludźmi poprzez chatboty, aplikacje i inne narzędzia, które wykorzystują sztuczną inteligencję do komunikacji językowej. Narzędzie jest w stanie odpowiadać na różne pytania, generować tekst na podstawie krótkiego opisu lub zadania, a także pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z językiem naturalnym.

Pytanie 1: Czy dostępność jest ważna?

Odpowiedź ChatGPT:

Tak, dostępność jest bardzo ważna, szczególnie w dzisiejszym cyfrowym świecie, w którym coraz więcej usług i produktów jest oferowanych online. Dostępność oznacza, że ​​usługi, produkty i treści są dostępne dla jak największej liczby osób, bez względu na ich zdolności, ograniczenia lub preferencje.

Dostępność ma kluczowe znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak osoby niewidome, niedowidzące, głuche, niedosłyszące lub z zaburzeniami motorycznymi. Dostępność może również wpłynąć na użytkowników starszych, którzy mogą mieć trudności z korzystaniem z bardziej skomplikowanych interfejsów.

Dostępność może również mieć wpływ na biznes, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami i starsze osoby stanowią znaczącą część populacji i mogą być potencjalnymi klientami. Brak dostępności może wpłynąć na reputację firmy i prowadzić do utraty klientów.Dlatego ważne jest, aby twórcy produktów i usług, a także projektanci stron internetowych i aplikacji, kierowali się zasadami dostępności i dążyli do zapewnienia jak największej liczby użytkowników dostępem do swoich produktów i usług.

Rola 1: Zajmuję się programowaniem. Jak ChatGPT może pomóc w zapewnieniu dostępności?

Obecnie pracuję w projekcie aplikacji medycznej pisanej we Flutterze. Oprócz „zwykłego” testowania, jestem też odpowiedzialny za testowanie dostępności. Zapytałem AI, jak tworzyć dostępną aplikację we Flutterze.

Pytanie 2: Jak tworzyć aplikację mobilną we Flutterze, która jest dostępna?

Odpowiedź ChatGPT:

Flutter to framework programistyczny stworzony przez Google do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych na platformy Android i iOS. Oto kilka wskazówek, jak stworzyć aplikację mobilną we Flutterze, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Używanie odpowiednich narzędzi i bibliotek – Flutter oferuje wiele narzędzi i bibliotek do tworzenia dostępnych aplikacji mobilnych. Na przykład, Flutter zawiera pakiet flutter_localizations, który umożliwia tłumaczenie aplikacji na wiele języków. Innym przykładem jest pakiet flutter_accessibility, który umożliwia dodanie dostępności do aplikacji, takiej jak czytnik ekranu i powiększenie tekstu.
 2. Używanie właściwego układu ekranu – Dla osób niewidomych lub niedowidzących, układ ekranu jest kluczowy. Projektowanie interfejsu użytkownika, który jest łatwy do obsługi, wymaga zrozumienia, jak osoby te korzystają z aplikacji. Ważne jest, aby tekst był czytelny, a przyciski i inne elementy interfejsu były łatwe do zlokalizowania i naciśnięcia.
 3. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu kolorów – Kontrast kolorów jest ważny dla osób z niedowidzeniem i słabą percepcją kolorów. Warto zatem zapewnić odpowiedni kontrast kolorów, aby informacje były czytelne i łatwe do odczytania.
 4. Dostarczanie alternatywnych opisów obrazków – Dla osób niewidomych, alternatywny opis obrazka jest kluczowy, aby zrozumieć, co się na nim znajduje. W Flutterze, alternatywny opis można dodać do elementu Image za pomocą parametru 'semanticLabel’.
 5. Testowanie dostępności – W celu upewnienia się, że aplikacja jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, należy przeprowadzić testy dostępności. Flutter zawiera narzędzie 'flutter analyze’, które automatycznie wykrywa pewne problemy z dostępnością. Ponadto, warto przeprowadzić testy z osobami z niepełnosprawnościami, aby uzyskać ich opinie i wskazówki.
 6. Zastosowanie standardów dostępności – Ważne jest, aby projektować aplikacje zgodnie ze standardami dostępności, takimi jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). W przypadku Fluttera, standardy dostępności można znaleźć w dokumentacji Google, która obejmuje najlepsze praktyki, poradniki i przykłady.

Podsumowując, tworzenie dostępnej aplikacji mobilnej we Flutterze wymaga uwzględnienia różnych potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami. Projektowanie takiej aplikacji wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i bibliotek.

Moja opinia: ChatGPT dobrze poradził sobie z pytaniem i wskazał najważniejsze aspekty związane z dostępnością. W tym przypadku zabrakło informacji o czytnikach ekranu i odpowiedniej klawiaturze.

Teraz przyszła pora na web developera, który pewnie w swojej pracy zetknął się z pojęciem kodu semantycznego, ułatwiającego zapewnienie dostępności.

Pytanie 3: Jak tworzyć semantyczny kod w HTML?

Odpowiedź ChatGPT:

Semantyczny kod HTML to taki, który opisuje znaczenie zawartości strony, a nie tylko jej wygląd. Dzięki zastosowaniu semantycznego kodu, strona internetowa jest bardziej czytelna dla użytkowników, w tym dla osób korzystających z czytników ekranowych i innych technologii asystujących. Oto kilka wskazówek, jak tworzyć semantyczny kod w HTML:

 1. Używanie odpowiednich tagów – HTML oferuje wiele tagów, które opisują różne rodzaje treści, takie jak nagłówki, paragrafy, listy, tabele, itp. Ważne jest, aby używać odpowiednich tagów dla każdego rodzaju treści, ponieważ ułatwia to ich interpretację przez przeglądarki i asystentów ekranowych.
 2. Używanie tagów nagłówków zgodnie z hierarchią treści – Nagłówki HTML (H1-H6) powinny być używane zgodnie z hierarchią treści na stronie, gdzie H1 to najważniejszy nagłówek, a H6 to najmniej ważny. To pomaga w interpretacji struktury strony i jej zawartości przez przeglądarki i asystenty ekranowe.
 3. Używanie tagów sekcji – HTML oferuje tagi sekcji, takie jak <header>, <footer>, <nav>, <aside>, które opisują różne części strony. Warto korzystać z tych tagów, aby opisać strukturę strony, ponieważ ułatwia to korzystanie z niej dla użytkowników.
 4. Używanie tagów list – HTML oferuje tagi list, takie jak <ul>, <ol>, <dl>, które opisują różne rodzaje list. Używanie tych tagów ułatwia interpretację zawartości strony dla użytkowników, zwłaszcza dla osób korzystających z czytników ekranowych.
 5. Używanie atrybutów semantycznych – HTML oferuje wiele atrybutów semantycznych, takich jak 'alt’ dla obrazów, 'title’ dla elementów z wskazówkami, 'aria-’ dla opisu stanu lub roli elementu. Używanie tych atrybutów pomaga w interpretacji zawartości strony dla osób korzystających z technologii asystujących.
 6. Unikanie nadużywania tagów nieoznaczonych – HTML oferuje tagi nieoznaczone, takie jak <div> i <span>, które pozwalają na grupowanie treści bez określania ich rodzaju. Warto jednak unikać nadużywania tych tagów i zamiast tego używać bardziej semantycznych tagów, które opisują rodzaj treści.

Podsumowując, tworzenie semantycznego kodu w HTML wymaga zastosowania odpowiednich tagów, atrybutów i hierarchii treści. Dzięki temu strona jest bardziej czytelna i zrozumiała dla użytkowników.

Moja opinia: Sztuczna inteligencja wskazała najważniejsze zagadnienia związane z kodem semantycznym i podała przykłady ich użycia.

Powyżej mamy głównie teorię. Co się stanie, jeżeli potrzebowalibyśmy praktycznej pomocy dotyczącej semantycznego kodu?

Pytanie 4: Pokaż semantyczny kod HTML dla formularza płatności z wykorzystaniem WAI-ARIA

Na powyższy prompt ChatGPT był w stanie wygenerować kod HTML, który w narzędziach deweloperskich „Lighthouse” w Google Chrome otrzymał ocenę 100/100 pod kątem dostępności.

Widok formularza napisanego w HTML oraz oceny uzyskanej w Lighthouse i podgląd kodu wygenerowanego przez ChatGPT
Ryc. 2 Widok formularza napisanego w HTML oraz oceny uzyskanej w Lighthouse i podgląd kodu wygenerowanego przez ChatGPT

Rola 2: Zajmuję się testowaniem. Jak ChatGPT może pomóc w zapewnieniu dostępności?

W tej sekcji przedstawię, w jaki sposób sztuczna inteligencja może pomóc w testowaniu dostępności. Testerzy, którzy zetknęli się z zagadnieniem accessibility na pewno spotkali na swojej drodze termin WCAG. Załóżmy jednak, że są w tym temacie zieloni i chcieliby wejść w świat testowania dostępności 😉

Pytanie 5: Jestem początkującym testerem i chciałbym testować dostępność. Jakie zagadnienia i terminy powinienem poznać?

Odpowiedz ChatGPT:

 1. „Jestem zadowolony, że jesteś zainteresowany testowaniem dostępności! Oto kilka ważnych zagadnień i terminów, które powinieneś poznać jako początkujący tester dostępności:. Dostępność (Accessibility): Ogólnie oznacza, że strony internetowe, aplikacje lub inne technologie cyfrowe są projektowane i tworzone w taki sposób, aby były dostępne i użyteczne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
 2. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): Jest to zbiór wytycznych opracowany przez W3C, który określa standardy i zalecenia dotyczące dostępności treści internetowych.
 3. POUR: Akronim ten reprezentuje cztery główne zasady dostępności według WCAG: Perceivable (Odbieralność), Operable (Wykonalność), Understandable (Zrozumiałość) i Robust (Stabilność).
 4. Testowanie dostępności: Proces sprawdzania i oceny dostępności strony internetowej lub aplikacji pod kątem zgodności z wytycznymi dostępności, takimi jak WCAG.
 5. Atrybuty dostępności: Są to cechy i właściwości elementów interfejsu, które pozwalają technologiom asystującym interpretować i komunikować informacje użytkownikom z niepełnosprawnościami, na przykład atrybuty alt dla obrazów lub etykiety formularzy..
 6. Technologie asystujące: Oprogramowanie i urządzenia, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w korzystaniu z komputera i przeglądaniu treści internetowych. Przykłady to czytniki ekranu, powiększające oprogramowanie, klawiatury ekranowe.
 7. Narzędzia do testowania dostępności: Istnieje wiele narzędzi dostępnych online, które mogą pomóc w automatycznym sprawdzaniu dostępności stron internetowych, takie jak WAVE, Axe, Lighthouse, Accessibility Insights itp.
 8. Dobre praktyki dostępności: Są to zalecenia i techniki projektowania i tworzenia stron internetowych, które pomagają w zapewnieniu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przykłady to odpowiednie oznaczenia nagłówków, dostępne etykiety formularzy, kontrast kolorów itp.
 9. Niepełnosprawności: Rozumienie różnych rodzajów niepełnosprawności, takich jak wizualne, słuchowe, ruchowe i poznawcze, jest ważne dla testera dostępności. Poznanie wyzwań, przed jakimi stają osoby z niepełnosprawnościami, pomoże w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów i zapewnieniu odpowiedniej dostępności.
 10. Dostępność mobilna: Testowanie dostępności dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety

Moja opinia: Cieszę się, że pojęcie WCAG zostało wymienione, oraz że ChatGPT zawarł najważniejsze elementy związane z testowaniem dostępności i wskazał narzędzia, które mogą pomóc w tym procesie.

To teraz przejdziemy do praktycznych wskazówek dotyczących testowania.

Pytanie 6: Jak przetestować aplikację mobilną pod względem WCAG?

Odpowiedź ChatGPT:

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności cyfrowej, które mają na celu zapewnienie, że strony internetowe i aplikacje są dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Aby przetestować aplikację mobilną pod względem WCAG, można skorzystać z narzędzi automatycznych lub przeprowadzić testy manualne.

Oto kilka kroków, jak przetestować aplikację mobilną pod kątem zgodności z WCAG:

 1. Sprawdź, czy aplikacja umożliwia dostęp za pomocą klawiatury – użytkownicy korzystający z klawiatury lub innych narzędzi asystujących muszą mieć możliwość nawigacji i korzystania z aplikacji bez użycia myszy lub ekranu dotykowego.
 2. Sprawdź, czy aplikacja ma odpowiedni kontrast – tekst i grafiki w aplikacji muszą być czytelne i łatwe do odczytania dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z wadami wzroku.
 3. Sprawdź, czy aplikacja umożliwia zmianę rozmiaru czcionki i przeglądanie aplikacji w trybie pełnoekranowym – użytkownicy powinni mieć możliwość dostosowania rozmiaru czcionki do swoich potrzeb.
 4. Sprawdź, czy aplikacja ma odpowiednią struktur– i nawigację – użytkownicy powinni mieć łatwy dostęp do wszystkich sekcji aplikacji i łatwo się po nich poruszać.
 5. Sprawdź, czy wszystkie treści multimedialne (np. wideo i audio) mają alternatywne opisy – osoby niewidome lub niedowidzące muszą mieć dostęp do wszystkich treści multimedialnych w aplikacji.
 6. Sprawdź, czy aplikacja działa poprawnie z różnymi narzędziami asystującymi, takimi jak czytniki ekranowe.
 7. Skorzystaj z automatycznych narzędzi do testowania dostępności, takich jak Lighthouse, Accessibility Scanner lub Axe, aby szybko wykryć problemy z dostępnością.
 8. Przeprowadź testy manualne przez osoby z różnymi typami niepełnosprawności, aby uzyskać realne opinie użytkowników i wskazać problemy, które mogą nie zostać wykryte przez narzędzia automatyczne.

Przetestowanie aplikacji mobilnej pod względem WCAG wymaga systematyczności i ciągłego monitorowania, aby zagwarantować, że aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników.

Moja opinia: AI dobrze poradziła sobie z tym pytaniem. Ważnym aspektem jest przeprowadzenie testów (jeżeli mamy możliwość – przez osoby z niepełnosprawnościami).

ChatGPT wspomniał o opisach alternatywnych. Jednym z kryteriów WCAG jest to, żeby treści nietekstowe, na przykład obrazy, posiadały opis alternatywny, który zostanie przeczytany przez czytnik ekranu lub wyświetlony w aplikacji w przypadku problemów z załadowaniem obrazu.

Następne zadanie, które postawiłem przed ChatGPT, to próba zautomatyzowania sprawdzenia, czy w aplikacji webowej obrazy posiadają tekst alternatywny.

Pytanie 7: Przygotuj automatyczny test, który będzie sprawdzał, czy strona www posiada tekst alternatywny

Odpowiedź GPT:

ChatGPT przygotował kod oraz dodał wyjaśnienie:

Ten test używa biblioteki requests do pobrania zawartości strony, a następnie biblioteki BeautifulSoup do przetwarzania HTML. Następnie test znajduje wszystkie obrazy na stronie i sprawdza, czy każdy z nich ma alternatywny tekst. Jeśli obraz nie ma tekstu alternatywnego, test wyświetli komunikat z adresem URL obrazu. Można zintegrować ten test z systemem automatycznego testowania, takim jak Selenium lub Robot Framework, aby automatycznie wykonywać ten test przy każdym wydaniu aplikacji.

Kod wygenerowany przez ChatGPT, który sprawdza, czy obrazy na stronie internetowej mają tekst alternatywny
Ryc. 3 Kod wygenerowany przez ChatGPT, który sprawdza, czy obrazy na stronie internetowej mają tekst alternatywny

Powyższy program sprawdza stronę i wyświetla wszystkie obrazy bez tekstu alternatywnego. Należy zadać pytanie, czy to dobrze, że każdy obraz będzie miał tekst alternatywny.

Pytanie uzupełniające: Czy wszystkie elementy nietekstowe powinny mieć tekst alternatywny?

Odpowiedź ChatGPT:

Nie każdy element nietekstowy musi mieć tekst alternatywny, ale ogólnie tekst alternatywny jest ważny dla dostępności elementów nietekstowych, takich jak obrazy, audio i video. Ważne jest, aby zrozumieć kontekst i cel danego elementu nietekstowego, zanim zdecydujemy, czy potrzebuje on tekstu alternatywnego.

Oto kilka ogólnych zasad:

 1. Obrazy: Jak wspomniałem wcześniej, obrazy powinny zazwyczaj mieć tekst alternatywny opisujący ich treść lub funkcję. Jeśli obraz jest czysto dekoracyjny i nie dodaje żadnej informacji, powinien mieć pusty atrybut `alt`.
 2. Audio i wideo: Dla treści audio i wideo, zaleca się dostarczanie napisów, transkryptów lub opisów audio, aby użytkownicy z różnymi niepełnosprawnościami mogli korzystać z tych treści.
 3. Elementy interaktywne**: Elementy interaktywne, takie jak przyciski lub linki, powinny mieć czytelne etykiety, które opisują ich funkcję. Te etykiety służą jako „tekst alternatywny” dla tych elementów.
 4. Elementy złożone**: Dla niektórych złożonych elementów nietekstowych, takich jak wykresy lub infografiki, tekst alternatywny może nie wystarczyć, aby w pełni przekazać informacje. W takim przypadku może być konieczne dostarczenie dodatkowej treści opisującej te elementy, na przykład za pomocą długiego opisu.

Pamiętaj, że celem jest zawsze zapewnienie dostępu do tej samej treści i funkcji wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich zdolności.

Bez tego pytania uzupełniającego tester mógłby założyć niepotrzebne zgłoszenia dotyczące braku tekstu alternatywnego. Oczywiście, ChatGPT nie miał problemów ze zmodyfikowaniem programu, aby pomijać elementy z pustym alt text zgodnie z uzyskaną odpowiedzią.

Odpowiedź ChatGPT na prośbę o zmodifikowanie kodu, który będzie pomijał obrazy z pustym tekstem alternatywnym
Ryc. 4 Odpowiedź ChatGPT na prośbę o zmodifikowanie kodu, który będzie pomijał obrazy z pustym tekstem alternatywnym

Rola 3: Zajmuję się projektowaniem UX/UI. Jak ChatGPT może pomóc w zapewnieniu dostępności?

Pytanie 8: Jak projektanci UX/UI mogą pomóc w zapewnieniu dostępności?

Odpowiedź ChatGPT:

Projektanci UX/UI odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dostępności dla różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Oto kilka sposobów, w jakie projektanci mogą pomóc w zapewnieniu dostępności:

 1. Uwzględnianie potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami w fazie projektowania – Projektanci UX/UI powinni brać pod uwagę różne potrzeby użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Należy zastanowić się, jak osoby niewidome, niedowidzące, z zaburzeniami ruchu, słabo słyszące, z trudnościami w uczeniu się i innymi problemami, korzystają z produktu i jak można ułatwić im interakcję z nim.
 2. Testowanie dostępności – Projektanci powinni przeprowadzać testy dostępności, aby upewnić się, że ich projekty są łatwe do użytkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Testy te powinny obejmować różne grupy niepełnosprawności i uwzględniać różne metody interakcji.
 3. Zapewnienie czytelnej i zrozumiałej treści – Dla osób niewidomych, niedowidzących lub z trudnościami w uczeniu się, czytelna i zrozumiała treść jest kluczowa. Projektanci powinni zatem projektować stronę lub aplikację z myślą o dostępie do informacji przez osoby z różnymi problemami.
 4. Używanie odpowiedniego kontrastu kolorów – Kontrast kolorów jest ważny dla osób z niedowidzeniem i słabą percepcją kolorów. Projektanci powinni zapewnić odpowiedni kontrast kolorów, aby informacje były czytelne i łatwe do odczytania.
 5. Dostosowanie interfejsu użytkownika – Projektanci powinni projektować interfejs użytkownika, który jest łatwy do obsługi dla osób z różnymi problemami, takimi jak zaburzenia ruchu czy słuchu. Na przykład, należy zapewnić odpowiedni rozmiar przycisków i innych elementów interfejsu, a także zapewnić alternatywne metody interakcji, takie jak polecenia głosowe.
 6. Wdrażanie standardów dostępności – Projektanci powinni stosować standardy dostępności, takie jak WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), aby upewnić się, że ich projekty spełniają wymagania dostępności.

Podsumowując, projektanci UX/UI odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dostępności dla różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Wymaga to uwzględnienia różnych potrzeb użytkowników, testowania dostępności, zapewnienia czytelnej treści.

Czas na bardziej praktyczne pytanie, które pomoże UX/UI usprawnić pracę pod kątem dostępności.

Pytanie 9: Jakie narzędzia, np. do Figmy, mogą pomóc projektantom UX/UI zapewnić dostępność?

Odpowiedź ChatGPT:

W Figmie, narzędziu do projektowania interfejsu, istnieje kilka funkcji i możliwości, które mogą pomóc projektantom UX/UI w zapewnieniu dostępności. Oto kilka z nich:

1. Style i komponenty: W Figmie można tworzyć style i komponenty, które spełniają wymagania dostępności. Można zdefiniować odpowiednie oznaczenia nagłówków, dostępne etykiety formularzy, odpowiedni kontrast kolorów itp. Te style i komponenty można ponownie wykorzystywać w projekcie, co zapewnia spójność i ułatwia zapewnienie dostępności w różnych częściach aplikacji.

2. Gridy i spacery: Figma pozwala na tworzenie siatek i odstępów, które pomagają w zachowaniu odpowiednich proporcji i przestrzeni w projekcie. Poprawne ułożenie elementów interfejsu, takie jak przyciski i pola tekstowe, może ułatwić nawigację i interakcję dla osób z niepełnosprawnościami.

3. Kontrast kolorów: W Figmie można używać narzędzi do sprawdzania kontrastu kolorów, aby upewnić się, że tekst i tło mają odpowiednią widoczność dla osób z wadami wzroku. Można skorzystać z wbudowanych narzędzi lub zewnętrznych narzędzi do sprawdzania kontrastu, które integrują się z Figmą.

4. Etykiety i opisy alternatywne: Projektanci mogą używać etykiet i opisów alternatywnych, aby opisać obrazy i elementy interfejsu niedostępne dla czytników ekranu. W Figmie można łatwo dodać atrybuty alt do obrazów i dostępne etykiety do interaktywnych elementów.

5. Prototypowanie interakcji: Figma umożliwia tworzenie interaktywnych prototypów, które pozwalają testować i sprawdzać dostępność różnych interakcji na stronie. Projektanci mogą symulować działanie funkcji dostępności, takich jak fokusowanie, nawigacja klawiaturą, czytniki ekranu itp., aby upewnić się, że są one łatwe do korzystania dla osób z niepełnosprawnościami. Ważne jest jednak pamiętanie, że choć narzędzia takie jak Figma mogą pomóc projektantom w projektowaniu dostępnych interfejsów, to ostateczne sprawdzenie dostępności powinno być przeprowadzone przez specjalistów od testowania dostępności lub osób z doświadczeniem w tej dziedzinie.

Sprawdziłem, czy uda mi się znaleźć coś dotyczącego punktu nr 3: „W Figmie można używać narzędzi do sprawdzania kontrastu kolorów”. Rzeczywiście, udało się 🙂

Zrzut ekranu: narzędzie dostępne dla Figmy, które sprawdza, czy kontrast jest odpowiedni
Ryc. 5 Zrzut ekranu: narzędzie dostępne dla Figmy, które sprawdza, czy kontrast jest odpowiedni

Rola 4: Zajmuję się „pracami biurowymi”. Jak ChatGPT może pomóc zwiększyć dostępność?

Pytanie 10: Jak tworzyć dostępne posty na social media?

Odpowiedź ChatGPT:

Tworzenie dostępnych postów na social media to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności Twojej treści dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w tworzeniu takich postów:

 1. Opisuj obrazy: Jeśli zamieszczasz zdjęcia, pamiętaj, że nie wszyscy mogą je zobaczyć. Dlatego warto dodać krótki opis, który opisze, co jest na zdjęciu. Możesz też użyć funkcji opisywania obrazów, które są dostępne w niektórych platformach social media.
 2. Unikaj wyłącznie wizualnych elementów: Jeśli Twój post składa się wyłącznie z obrazów, wideo lub grafik, to osoby z pewnymi rodzajami niepełnosprawności mogą mieć trudności z odbiorem Twojej treści. Dlatego warto dodać opisy, alternatywne teksty lub podpisy, które umożliwią dostęp do Twojego przekazu.
 3. Używaj prostego języka: Używaj prostego i łatwego do zrozumienia języka, unikaj skomplikowanych słów i zwrotów. To pozwoli na zwiększenie zrozumienia Twojego postu przez osoby z różnymi poziomami umiejętności językowych.
 4. Używaj odpowiednich hashtagów: Używanie odpowiednich hashtagów może pomóc w zwiększeniu zasięgu Twojego postu, jednak warto pamiętać, że niektóre hashtagi mogą być nieodpowiednie lub obraźliwe. Zawsze warto sprawdzić, co oznaczają hashtagi, które używasz.
 5. Testuj dostępność swojego postu: Sprawdź, jak Twój post wygląda dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, na przykład za pomocą narzędzi do testowania dostępności. Możesz też poprosić o opinie od osób z niepełnosprawnościami.

Pamiętaj, że tworzenie dostępnych postów na social media to proces ciągły, a każdy post może zostać ulepszony. Warto pamiętać, że dbanie o dostępność Twojej treści może przynieść korzyści nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale również wszystkim użytkownikom Twojego social media.

Pytanie 11: Jak utworzyć dokument Word, który jest dostępny?

Odpowiedź ChatGPT:

Aby utworzyć dokument Word, który jest dostępny, należy przestrzegać kilku wytycznych dostępności, które pomogą upewnić się, że dokument jest czytelny i dostępny dla użytkowników z różnymi potrzebami. Oto kilka ważnych wskazówek:

 1. Użyj prostego układu strony: Użyj prostego układu strony z łatwym do odczytania tekstem i jasnymi nagłówkami. Nie używaj zbyt wielu kolorów lub ozdobników.
 2. Stosuj czcionki łatwe do odczytania: Używaj czcionek, które są łatwe do odczytania, takich jak Arial, Verdana lub Times New Roman. Unikaj stosowania czcionek ozdobnych lub stylizowanych.
 3. Użyj jasnego kontrastu: Wybierz jasny kontrast między tekstem a tłem. Dla większości dokumentów zaleca się biały lub jasny kolor tła z ciemnym tekstem.
 4. Dostosuj rozmiar tekstu: Używaj odpowiedniego rozmiaru tekstu, tak aby był on łatwy do odczytania. Zwykle zaleca się ustawienie wielkości czcionki na 12-14 punktów.
 5. Stosuj listy i nagłówki: Używaj list i nagłówków do organizowania zawartości. Zastosowanie list ułatwi użytkownikom z niepełnosprawnościami ruchowymi nawigowanie po dokumencie.
 6. Używaj alternatywnych tekstów: Dodaj alternatywny tekst do zdjęć i innych elementów multimedialnych, aby osoby niewidome lub słabowidzące mogły zrozumieć treść.
 7. Wybierz odpowiedni format pliku: Zapisz dokument w formacie, który jest łatwy do odczytania przez innych, takich jak format .docx. Unikaj używania skomplikowanych formatów plików, takich jak .pdf lub .doc.
 8. Sprawdź dostępność: Przed opublikowaniem dokumentu, użyj narzędzi do sprawdzania dostępności, takich jak Microsoft Accessibility Checker, aby upewnić się, że dokument jest dostępny dla użytkowników z różnymi potrzebami.

Przestrzeganie tych wskazówek pomoże Ci stworzyć dokument Word, który jest dostępny dla użytkowników z różnymi potrzebami.

Zajmijmy się teraz zagadnieniem dostępności niezwiązanej z produktami cyfrowymi i z IT.

Role nietechniczne

Czy ChatGPT może pomóc w zapewnieniu dostępności w innych sytuacjach, także sytuacjach dnia codziennego?

W tej części zacznę od początkującego architekta, który zamierza rozpocząć przygodę z projektowaniem bardziej dostępnym.

Pytanie 12: Jak zapewnić dostępność architektoniczną w budynku?

Odpowiedź ChatGPT:

Zapewnienie dostępności architektonicznej w budynku wymaga uwzględnienia różnych czynników i aspektów projektowych. Oto kilka sposobów, jak można zapewnić dostępność architektoniczną w budynku:

 1. Zapewnij bezbarierowy dostęp do budynku poprzez odpowiednio zaprojektowany wjazd, bezstopniowe wejście, windy, rampy czy schody z poręczami.
 2. Zadbaj o oznakowanie i podświetlenie drogi prowadzącej do budynku, aby osoby z problemami z widzeniem mogły poruszać się bezpiecznie.
 3. Zainstaluj urządzenia ułatwiające poruszanie się, takie jak windy, podjazdy, platformy oraz urządzenia umożliwiające komunikację, takie jak wideofony, systemy nagłaśniające.
 4. Wybierz materiały o różnym stopniu kontrastu i stosuj odpowiednie oświetlenie, aby ułatwić osobom z problemami z widzeniem korzystanie z pomieszczeń.
 5. Umożliwiaj łatwy dostęp do toalet i innych udogodnień, takich jak uchwyty w łazienkach i drzwi z automatycznym otwieraniem.
 6. Ułatwiaj poruszanie się wewnątrz budynku poprzez odpowiednio szerokie korytarze i drzwi, które pozwalają na łatwe manewrowanie wózkami inwalidzkimi czy chodzikami.
 7. Zapewnij udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami słuchu, takie jak systemy pętlowe lub napisy wideo.
 8. Dostosuj wysokość blatów i mebli w pomieszczeniach, aby umożliwić korzystanie z nich osobom na wózkach inwalidzkich.

Wszystkie te czynniki powinny być uwzględnione już na etapie projektowania budynku, aby zapewnić jak najlepszą dostępność architektoniczną dla wszystkich użytkowników.

Moja opinia: Moim jedynym zastrzeżeniem jest użycie przez AI pojęcia „wózek inwalidzki”. Obecnie, zgodnie z wytycznymi, powinniśmy unikać używania tego sformułowania.

Te określenia są przestarzałe i często nieadekwatne. Inwalidą określano osobę, która w wyniku działań wojennych uległa wypadkowi, nabywając tym samym niepełnosprawność. A wózek inwalidzki służył do przewożenia takiej osoby.

Na zakończenie wyobraź sobie sytuację, gdy na swojej drodze spotykasz osobę z niepełnosprawnością słuchu i chciałbyś jej przekazać ważny komunikat. Czy w zwykłej sytuacji dnia codziennego, niezwiązanej z Internetem, ChatGPT będzie także w stanie pomóc i ułatwić komunikację?

Pytanie 13: Jak pomóc osobie słabosłyszącej?

Odpowiedź ChatGPT:

Osobom słabo słyszącym można pomóc na wiele sposobów. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w komunikacji z osobami słabo słyszącymi:

 1. Używaj jasnego i wyraźnego języka oraz mów wolno i wyraźnie. Zwróć uwagę na artykulację i wyraźność słów.
 2. Upewnij się, że twoja twarz jest widoczna podczas rozmowy, a twoje usta są dobrze oświetlone. Osoby słabo słyszące często polegają na czytaniu z ruchu warg, dlatego ważne jest, aby móc łatwo obserwować ruchy ust rozmówcy.
 3. Unikaj mówienia za szybko lub za głośno, co może utrudnić zrozumienie.
 4. Używaj gestów, mimiki i innych form komunikacji niewerbalnej, aby pomóc w przekazywaniu znaczenia.
 5. Jeśli osoba słabo słysząca korzysta z aparatu słuchowego, upewnij się, że działa on poprawnie i jest odpowiednio dostrojony.
 6. Jeśli korzystasz z tłumacza języka migowego, upewnij się, że jest on obecny na spotkaniu i jest widoczny dla osoby słabo słyszącej.
 7. Unikaj rozmów w hałaśliwych miejscach lub w miejscach, gdzie jest dużo tła dźwiękowego, które może utrudnić zrozumienie.
 8. Jeśli korzystasz z technologii wideo lub audio, upewnij się, że jest ona odpowiednio skonfigurowana, aby umożliwić lepsze zrozumienie dla osób słabo słyszących, na przykład poprzez zastosowanie napisów.
 9. Upewnij się, że masz świadomość potrzeb i preferencji osoby słabo słyszącej i dostosuj swoją komunikację w zależności od sytuacji.

Pamiętaj, że każda osoba słabo słysząca ma inne potrzeby i preferencje. Dlatego ważne jest, aby zachęcać do otwartej i elastycznej komunikacji i dostosowywać swoje zachowanie w zależności od sytuacji.

Z innej perspektywy

Na koniec chciałbym zmienić perspektywę. Powyższe przykłady dotyczyły zagadnienia, jak możemy zwiększać dostępność. W artykule Przykłady niezrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością i jak im zaradzić. Część II poruszyłem wątek aplikacji By My Eyes, która pomaga osobom z niepełnosprawnością wzorku w codziennych sytuacjach.

Nasuwa się ważne pytanie: czy tej pomocy i wsparcia może także udzielić sztuczna inteligencja?

W AppStore i Google Store aplikacja Be My Eyes jest „reklamowana” przykładem użytkownika, który dzwoni do wolontariusza i udostępniając podgląd z kamery, pyta o kolor koszulki.

Zdjęcie reklamujące funkcjonalność aplikacji By My Eyes, której działanie polega na tym, że wolontariusz poprzez udostępnioną kamerę wyjaśnia, co jest w kadrze
Ryc. 6 Zdjęcie reklamujące funkcjonalność aplikacji By My Eyes, której działanie polega na tym, że wolontariusz poprzez udostępnioną kamerę wyjaśnia, co jest w kadrze

Postanowiłem sprawdzić, czy w podobnym zakresie będę mógł liczyć na pomoc AI bez angażowania innych osób. Przeprowadziłem test koszulkowy 😉

Odpowiedź aplikacji wykorzystującej ChatGPT, która była w stanie ze zdjęcia rozpoznać atrybuty koszulki takie jak kolor i elementy graficzne znajdujące się na niej
Ryc. 7 Odpowiedź aplikacji wykorzystującej ChatGPT, która była w stanie ze zdjęcia rozpoznać atrybuty koszulki takie jak kolor i elementy graficzne znajdujące się na niej

Jak widać, aplikacja, która wykorzystuje ChatGPT, jest w stanie rozpoznać kolor koszulki i elementy, które się na niej znajdują.

Kolejna próba. Tym razem do aplikacji prześlę zdjęcie koszulki, którą otrzymałem w nagrodę za popularność wpisy dotyczącego ChatGPT 😉 Zadanie trochę trudniejsze, ponieważ koszulka zawiera także tekst.

Odpowiedź aplikacji, która była w stanie przeczytać tekst na koszulce oraz podać jej inne atrybuty, takie jak kolor
Ryc. 8 Odpowiedź aplikacji, która była w stanie przeczytać tekst na koszulce oraz podać jej inne atrybuty, takie jak kolor

Podsumowanie

Uważam, że umiejętne wdrożenie sztucznej inteligencji może pomóc zwiększyć dostępność produktów cyfrowych oraz wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w niektórych sytuacjach, np. poprzez tekstowe opisywanie zawartości obrazów.

Jak pokazałem w artykule, sztuczna inteligencja może ułatwić proces tworzenia aplikacji, będąc wsparciem zarówno dla deweloperów jak i testerów. Podkreślam „wsparciem”, gdyż w dalszym ciągu ze względu na specyfikę odpowiedzi udzielanych przez ChatGPT, do wyników trzeba podchodzić ostrożnie i je weryfikować.

Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia 🙂

***

Jeśli interesuje Cię obszar dostępności, zajrzyj również do innych artykułów naszych ekspertów.

4.9/5 ( głosy: 15)
Ocena:
4.9/5 ( głosy: 15)
Autor
Avatar
Łukasz Krause

Pracuje w Sii jako Inżynier ds. testów i analiz. Interesuje się komputerami i nowinkami technologicznymi. Lubi testować nowe urządzenia i aplikacje, dlatego zdecydował się na studia podyplomowe z zakresu testowania. Staram się opanować tajniki automatyzacji, a także schudnąć, choć szybciej uda mu się zrealizować chyba pierwszy punkt ;) Prywatnie ojciec kota lubiący niskobudżetowe podróże ;)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej artykułów

Bądź na bieżąco

Zasubskrybuj naszego bloga i otrzymuj informacje o najnowszych wpisach.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?