Software Development / Embedded

Call Stack Logger – Function instrumentation as a way to trace program’s flow of execution

Have you ever worked on the C++ project with codebase so huge that it is hard to understand what’s really going on when the program executes? (więcej…)

Embedded

Implementing a State Machine in C++17 – part 4 – fun with types

In the previous article, we’ve played with creating and joining strings in compile time. Now with those tools at our disposal, we’re ready to challenge the main goal – creating a transition table in compile time. This article is a part of a bigger series (part1, part2, part3) and since it references previous solutions and ideas a lot I highly recommend reading all previous articles before reading this one. Also, this part is a bit lengthy so I recommend grabbing a cup of coffee or tea beforehand 🙂

(więcej…)

Embedded

Problem ukrytych stacji w sieciach WiFi a wydajność, czyli dlaczego czasem WiFi działa bardzo wolno

Jednym z najszybciej rozwijających się standardów w telekomunikacji (pomijając 5G) jest IEEE 802.11. (więcej…)

Embedded

Sterownik silnika DIY: metoda Speed Density w sterowaniu dawką paliwa w silnikach spalinowych

Wydaje się, że zbudowanie własnego sterownika silnika spalinowego jest zadaniem skomplikowanym. A jak jest naprawdę? Sprawdźmy to. (więcej…)

Embedded

Niedokładności numeryczne w funkcjach trygonometrycznych w FPU na platformie x86

W trakcie rozwoju oprogramowania niejednokrotnie zachodzi potrzeba wdrożenia projektu mimo istniejących, nierozwiązanych błędów. (więcej…)

Embedded

Implementing a State Machine in C++17 – part 3 – compile time strings

In the previous series of articles (part1, part2) we’ve played with a simple state machine with some basic functionality. As the machine grows bigger, the need for debugging utilities becomes more important. To implement such utilities we need to do some groundwork first. All state, event, and action names are known at compile-time and for most of them, we could easily generate a string with the name during compilation. What’s problematic is that some of the types could be parametrized and would require some form of compile-time string concatenation. That’s exactly what we are going to explore in this article 🙂

(więcej…)

Embedded

Docker w świecie systemów wbudowanych

W jaki sposób wykorzystać Dockera w embedded? Poniżej przedstawiam przykłady użycia kontenerów. (więcej…)

Embedded

DMI Robot – wersja druga „po liftingu”

DMI Robot jest urządzeniem, które zostało zbudowane na potrzeby automatyzacji testów ekranów dotykowych. (więcej…)

Embedded

AUTOSAR CDD – „do’s”, „don’ts” and best practices

Powstałe w 2003 roku konsorcjum AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) postawiło sobie za główny cel zestandaryzowanie architektury oprogramowania dla branży Automotive. (więcej…)