Embedded

Software Development / Embedded

Inżynieria odwrotna – co to jest?

Inżynieria odwrotna (ang. Reverse Engineering), czasami nazywana inżynierią wsteczną, to proces, w którym produkty są dekonstruowane w celu wyodrębnienia z nich informacji projektowych. (więcej…)

Software Development / Inżynieria / Embedded

Radiosurgical technology advances in the fight against cancer

Cancer is the second most common cause of death in Poland. The illness is so appalling because it is not only difficult to treat, but also difficult to detect at an early stage. (więcej…)

Embedded

Cechy systemów bezpiecznych reliability i availability a architektura

Każdy system posiada architekturę. W idealnym świecie, gdy pracujemy według wytycznych V-modelu, zostanie ona zaprojektowana jeszcze przed napisaniem pierwszej linii kodu. (więcej…)

Embedded

Practical use of cryptography on the example of instant messaging application

Cybersecurity has become a fairly popular issue last days. It is influenced by public incidents related to data leaks, hacker attacks, scandals related to Pegasus spyware, surveillance and information interception. (więcej…)

Software Development / Inżynieria / Embedded

Nowoczesne technologie radiochirurgiczne w walce z rakiem

Nowotwory to druga najważniejsza przyczyna zgonów w Polsce. Budzą lęk, ponieważ są nie tylko trudne do leczenia, ale także do wczesnego wykrycia. (więcej…)

Embedded

Branchless programming czyli programowanie „bezgałęziowe”

Rozgałęzienie w programowaniu to najpopularniejsza forma definiowania kierunku wykonywania programu. Wszystkie instrukcje warunkowe (if, switch, operator ?: ) i pętle (for, while, do while) są podstawą każdego kodu źródłowego wykonywanego na maszynach zgodnych z modelem Turinga. (więcej…)

Embedded

Maszyny wirtualne – interpretery. Część II – Implementacja

W tym artykule zajmiemy się implementacją maszyny wirtualnej, zgodnej z postawionymi w poprzedniej części założeniami oraz architekturą. Implementację zrealizujemy w języku programowania C. (więcej…)

Embedded

Industry 4.0 – the industrial revolution

Have you ever heard about the term industrial revolution? Right after the era of mechanization, electrification, and digitization we are currently in the 4th revolution called Industry 4.0. It’s time to bring all technologies together. (więcej…)

Embedded

Ultra-wideband – old technology discovered again. Vol. 1 – UWB potential

Since the first discovery of the Ultra-wideband technology (in short: UWB) it was continuously researched and even used in several specific areas. However, it took about one century for companies to start using it in a commercial products which are accessible by everyone. (więcej…)

Embedded

Maszyny wirtualne – interpretery. Część I – Architektura

Postanowiłem pochylić się nad tematem maszyn wirtualnych, a konkretnie interpreterów. Jest to ciekawe zagadnienie ze względu na możliwe zastosowania. Interpreter może zostać uruchomiony niemalże na każdej maszynie, rozpoczynając od mikrokontrolerów, aż po maszyny serwerowe. (więcej…)