Dynamics 365

Parametryzacja produktów pod kątem Magazynu Wysokiego Składowania w MS Dynamics AX 2012 R3

Styczeń 22, 2016 0
Podziel się:

Nie wszystkie produkty w firmie muszą być obsługiwane za pomocą modułu Zarządzania magazynem (Warehouse Management Process – WHS). Jeżeli jednak mają kiedykolwiek trafić do tego typu magazynu, muszą mieć ustawione odpowiednie parametry.

Decyzja o tym, czy produkt podlega obsłudze WHS, następuje w momencie wybrania odpowiedniej grupy wymiarów magazynowania. Magazyn wysokiego składowania w powiązaniu z MS Dynamics AX to dosyć złożone kwestie, więc przyjrzyjmy się im dokładnie.

 

Ustawienie parametrów dla modułu Zarządzania Magazynem (WHS) MS Dynamics AX 2012 R3

 

Grupa wymiarów magazynowania, którą musimy przypisać do produktu, nie daje dużych możliwości wyboru parametrów – po zaznaczeniu, że chcemy używać procesów zarządzania magazynem, odpowiednie parametry wymiarów magazynowania zostaną zaznaczone automatycznie.

Grupa wymiarów magazynowania MS Dynamics AX 2012 R3

 

Możemy jedynie wybrać, czy poszczególne wymiary mają być kontrolowane dla cen zakupu/sprzedaży.

Wymiary magazynowania

 • Odział – bez zmian
 • Magazyn – bez zmian
 • Lokalizacja – bez zmian
 • Identyfikator palety – nie jest używany w module zarządzania magazynem
 • Numer identyfikacyjny – pełni również rolę identyfikatora palety, ale ma szersze pojęcie – może być przypisywany do dowolnej jednostki transportowej
 • Stan zapasów – wymiar wskazujący, czy dana ilość produktów jest dostępna do wydania z magazynu.

Stan zapasów - MS Dynamics AX 2012 R3

 

Wymiar ten może mieć wiele nazw, ale efektywnie ważne jest tylko, czy dla danej nazwy zaznaczony jest checkbox blokowania zapasów. W momencie rezerwacji czy wydawania towarów z magazynu (sprzedaż, wydanie przeniesienia, produkcja) dostępna jest  jedynie taka ilość produktu, dla której stan zapasów nie jest zablokowany. Wymiar jest podobny do kodu dyspozycji partii, ale ma zastosowanie dla wszystkich produktów (nie tylko partiowanych) oraz ma tylko dwa stany (zablokowany oraz niezablokowany) , podczas gdy dla kodu dyspozycji partii można mieć wiele stanów opartych o kombinacje dziesięciu checkboxów.

Powracając do kartoteki produktu, po wybraniu odpowiedniej grupy wymiarów magazynowania, pojawiają się nowe pola obowiązkowe do wypełnienia – Hierarchia rezerwacji i Identyfikator  grupy sekwencji jednostek.

 Kartoteka produktu, hierarchia rezerwacji i identyfikator grupy sekwencji jednostek MS Dynamics AX 2012 R3  

Hierarchia rezerwacji odpowiada za to, do którego poziomu można rezerwować produkty. Dla każdej kombinacji wymiarów magazynowania i śledzenia rezerwacja jest powyżej poziomu lokalizacji.

Hierarchia rezerwacji zapasów w Dynamics AX 2012 R3

System waliduje, czy produkt ma wymiary, których chcemy używać w hierarchii rezerwacji  (numery partii czy numery seryjne), a więc sprawdza, jaka jest wybrana grupa wymiarów śledzenia.

Identyfikator grupy sekwencji jednostek określa, jakie są dostępne w magazynie opakowania dla danego produktu. Najmniejsza jednostka (wiersz pierwszy) musi być jednocześnie podstawową jednostką magazynową. Należy również pamiętać o podaniu przeliczników między jednostkami w tabeli konwersji jednostek.

 

Identyfikator grupy sekwencji jednostek w MS Dynamics AX 2012 R3

 

Poszczególnymi chceckboxami możemy zdefiniować sposób postępowania systemu w związku z kolejnymi poziomami pakowania:

 • Grupowanie numerów identyfikacyjnych – czy należy grupować dane jednostki w jeden numer identyfikacyjny  (powyższy przykład oznacza: jeśli przyjdzie kilka sztuk produktu to nadaj im jeden numer identyfikacyjny, ale w przypadku kilku palet – każda otrzyma swój unikalny numer identyfikacyjny)
 • Użyj jednostki do inwentaryzacji ciągłej – definiuje, które jednostki będą dostępne na urządzeniach mobilnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji danego produktu
 • Jednostka domyślna dla zakupu/produkcji – w jakiej jednostce będzie podana ilość produktu w momencie przyjęcia zakupu, czy wydania na produkcję.

Poza polami obowiązkowymi w kartotece produktu, możemy jeszcze  uwzględnić następujące pola:

 • Wiersze opisujące dany produkt, które mają się wyświetlać na urządzeniu mobilnym (np.: „substancja żrąca”, „uwaga szkło”)

Wiersz opisu produktu MS Dynamics AX 2012 R3

 • Kody filtra – cechy opisujące dany produkt, które mogą służyć do filtrowania czy grupowania prac w magazynie

kody filtra do grupowania prac w magazynie MS Dynamics AX 2012 R3

 

 • Wymiary fizyczne – tabela, w której można wpisać wymiary i masy poszczególnych poziomów pakowania. Dane te będą wykorzystywane przez moduł zarządzania magazynem do rozmieszczania produktów w magazynie (wysokość palety produktu musi się mieścić w lokalizacji).

Wymiary fizyczne poziomów pakowania w MS Dynamics AX 2012 R3

 

Uwaga: Definiowanie wymiarów fizycznych nie jest to obowiązkowe, jeśli zdefiniujemy, że w danej lokalizacji ma się mieścić paleta (lub dwie) niezależnie od produktu, który będzie na tej palecie.

 • Kody kreskowe – konieczne do tworzenia etykiet i odczytywania identyfikacji produktów za pomocą kodów kreskowych na urządzaniach mobilnych.

Kody kreskowe w MS Dynamics AX 2012 R3

Oczywiście nie są to wszystkie pola wymagane do wypełnienia w kartotece pozycji, ale są to te najważniejsze dla modułu Zarządzania magazynem.

5 / 5
Kategorie: Dynamics 365
Elżbieta Błachut-Okrasińska
Autor: Elżbieta Błachut-Okrasińska
Konsultant Microsoft Dynamics AX w SII. Od ponad 9 lat projektuje rozwiązania w zakresie procesów produkcyjnych i logistycznych w oparciu o funkcjonalności oferowane w systemie Microsoft Dynamics AX. Posiada także bogate doświadczenie we wdrażaniu kolejnych wersji systemu Microsoft Dynamics AX.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zostaw komentarz