Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Kiedy zaczynamy rozważać kwestię wdrożenia SharePoint w organizacji pierwszą kluczową decyzją staje się wybór pomiędzy wersją SharePoint znajdującą się na środowisku lokalnym w naszej firmie (On-Premises) a środowiskiem Online – usłudze opartą na chmurze (cloud) w środowisku Microsoft.

Pierwszy krok

Wybór którego dokonamy będzie miał spory wpływ na sposób naszego dalszego działania a zależeć będzie głównie od kosztów i potrzebnych zasobów aż po możliwości późniejszego skalowania oraz uzyskaną niezawodność. Aby dokonać prawidłowego wyboru musimy doprecyzować wiele szczegółów tak by nasze przyszłe środowisko było jak najbardziej efektywne i skuteczne jak to tylko możliwe. Artykuł ten jest swego rodzaju przewodnikiem aby szybko przyjrzeć się i zrozumieć najważniejsze różnice pomiędzy SharePoint On-Premises a SharePoint Online.

Środowiska SharePoint

SharePoint to oparta na serwerach Windows wielozadaniowa platforma ASP.NET, która wykorzystuje serwer SQL do przechowywania danych, działająca na standardach sieciowych i platformie .NET. Od kilku lat istnieją dwie główne drogi wdrażania SharePoint. Pierwsza – SharePoint On-Premises – wymagająca sporej inwestycji kapitału w sprzęt fizyczny, sieciowy i generowanych przez to kosztów eksploatacyjnych związanych z energią elektryczną, licencjami oraz zapewnieniem wsparcia. Oraz druga – SharePoint Online, która wymaga jedynie outsourcingu całej infrastruktury do chmury dostawcy, w tym przypadku do firmy Microsoft.

Przyjrzyjmy się podstawowym różnicom dwóch środowisk.

SharePoint On-Premises SharePoint Online
Serwery SharePoint znajdują się w sieci firmowej, łatwy dostęp i kontrola Witryny SharePoint znajdują się wewnątrz Centrum danych firmy Microsoft (MDC), kontrola przez personel Microsoft
Wsparcie jest zapewniane przez pracowników wewnętrznych, poprawki systemowe podyktowane polityką i procedurami lokalnymi Wsparcie zapewnione przez Microsoft, poprawki w regularnym czasie
Prędkość sieci SharePoint podyktowana lokalną infrastrukturą. Globalna sieć centrum danych Microsoft zapewnia dużą przepustowość
Dostępność jest określona przez wewnętrzne procedury firmy Microsoft zapewnia dostępność na poziomie 99,9%
Środowisko SharePoint można dostosować do potrzeb firmy przez pracowników wewnętrznych Microsoft wspiera dostosowanie modelu aplikacji ale zmiany są bardzo ograniczone
Integracja z innymi systemami jest dostępna poprzez takie usługi jak BCS, PowerPivot, Performance Point Integracja z innymi usługami w chmurach Microsoft

Potrzebne zasoby i ich lokalizacja

Przed zagłębieniem się w dyskusje na temat porównania dwóch środowisk – SP On-Premises i SP Online trzeba zaznaczyć iż najistotniejszą różnicą wydaje się być poziom zaangażowania pracowników wewnętrznych firmy w zależności jakiego wyboru środowiska dokonamy.

Jedną z głównych zalet SharePoint Online jest brak kosztów za sprzęt fizyczny i sieciowy, za konserwację oraz uaktualnienia i poprawki platformy. O to wszystko zadba za nas Microsoft. Jeżeli natomiast zarządzamy lokalnym SharePoint oprócz całego potrzebnego sprzętu musimy posiadać również zespół który będzie dbał o najnowsze aktualizację i poprawki, testował je i wprowadzał w odpowiednim czasie tak aby nasz system był bezpieczny i zawsze aktualny. Dodatkowo dochodzą zadania regularnego sprawdzania sprzętu, jego stanu a w razie potrzeby wymiany jego elementów.

Microsoft wskazuje sprecyzowana listę wymaganych elementów potrzebnych do przeprowadzenia instalacji SharePoint na lokalnym serwerze. Pełną listę możemy znaleźć na stronach Microsoftu link a kilka najważniejszych znajduje się poniżej:

  • Windows Server 2012 R2 z .NET Framework 4.5.2 lub wyżej
  • SQL 2012 Native Client, ODBC Driver 11, Application Server Role and Web Server (IIS) Role
  • SQL Server 2014

Dzięki SharePoint 2016 czasy przestoju potrzebne na dokonanie aktualizacji zostały obniżone dla obu wersji środowisk. Pakiety zostały zmniejszone pod względem ich wielkości oraz ich liczby. Nie trzeba się już tak martwić się o straty biznesowe oraz dokładnie planować kiedy wykonać potrzebne aktualizację aby miały jak najmniejszy wpływ na dostępność naszej platformy, co jest bardzo istotną zmianą w porównaniu z poprzednimi wersjami SharePoint.

Jak wszystkie platformy w chmurze, korzystanie z SharePoint Online oznacza, że dane firmy nie znajdują się na fizycznej lokalizacji, która pozostaje pod naszą kontrolą a ulokowane są gdzieś na serwerach, które wierzymy, że są bezpieczne i dobrze chronione. Rozwiązania On-Premises umieszczają nasze dane na naszych wybranych lokalizacjach pozostających pod naszą pieczą. Nadajemy do nich dostęp tylko odpowiednim osobom, które uzyskują go poprzez bezpieczne, zdalne połączenia bądź też mogą uzyskać bezpośredni dostęp do pomieszczeń fizycznych gdzie znajduje się cała infrastruktura SharePoint. Jeżeli wiemy, że nasze dane są bardzo wrażliwe a nieautoryzowany dostęp może prowadzić do poważnych szkód dla nas i naszych klientów najlepszym rozwiązaniem wydaje się wybór rozwiązań lokalnych (On-Premises).

Różnice techniczne

Przyjrzyjmy się również wybranym różnicom technicznym w obu środowiskach.

Funkcja On-Premises Online
Wyszukiwanie Pełne Ograniczony dostęp do zapytań
Autentykacja Claim Uwerzytelnianie SQL, LDAP, AD Brak
Alternatywne mapowanie adresu Tak Brak
Raporty użycia i logowanie Tak Brak
SharePoint Health Analyser Tak – generowanie raportu o problemach i sposobie ich rozwiązywania Brak
Formularze InfoPath Tak – potrzebna osobna licencja Tylko w E3 i E4
Konta zarządzalne Tak –  SP Admin Services Brak

Jak widać z większej ilości opcji będziemy mogli skorzystać w przypadku posiadania SharePoint On- Premises. Oczywiście musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy wspomniane opcje będą nam potrzebne czy możemy się bez nich obejść w obecnym momencie oraz w przyszłości.

Koszty

Koszt to zwykle pierwsza rzecz, którą rozważa firma mająca zamiar wprowadzić SharePoint do swojej organizacji. Prawidłowe obliczenie wszystkich kosztów zależy od wielu czynników firmy: jej wielkości, zakresu działania oraz jej klientów czy pracowników. Należy przeprowadzić głęboką analizę istniejącej infrastruktury informatycznej, posiadanego zespołu do wsparcia platformy, użytkowników oraz celów biznesowych organizacji. Spoglądając na koszty bardzo szeroko wydaje się, że SharePoint Online jest tańszy niż wybór środowiska On-Premises.

SharePoint Online SharePoint On-Premises
Licencjonowany dla każdego użytkownika jako samodzielny pakiet lub jako część pakietu Office 365. Licencjonowany przy użyciu modelu Server / CAL (Client Access License). To rozwiązanie wymaga licencji na program Project Server 2016 dla każdej uruchomionej instancji oprogramowania, a licencje dostępu CAL są wymagane dla każdej osoby lub urządzenia, które uzyskuje dostęp do serwera projektu.

Plusy i minusy

Jak w przypadku każdego rozwiązania IT ważną rzeczą jest ocena jego zalet i wad oraz podjęcie odpowiedniej decyzji w oparciu o dostępne narzędzia i informację. Poniżej znajdziemy kilka zalet i wad obu środowisk – On-Premises i Online.

Plusy Minusy
Kontrola wydajności Koszty utrzymania sprzętu, oprogramowania, licencji, zespołu wsparcia
Skalowalność w górę i na zewnątrz Koszty skalowalności
Pełne możliwości dostosowania do potrzeb Koszty i konfiguracja z zewnętrznymi aplikacjami
Możliwości migracji danych pomiędzy farmami bez korzystania z dodatkowych aplikacji Zdalny dostęp zależny od konfiguracji sieci
Pełen dostęp do serwerów Windows i SQL Potrzeba aktualizacji serwerów i oprogramowania
Mniejsze wymagania dotyczące przepustowości Potrzeba posiadania planów odzyskiwania po awarii (Disaster Recovery)

SharepointOnline logo - SharePoint On-Premises kontra SharePoint Online

Plusy Minusy
Dostępność zapewniona przez Microsoft na poziomie 99,9% Potrzeba większej przepustowości usługodawcy internetowego
Usługi zarządzane (SaaS) Mniejsze możliwości integracji z wewnętrznymi systemami
Niskie koszty oparte na subskrypcji Dodatkowe koszty przechowywania danych w przypadku dużej ich ilości
Mniejsze zaangażowanie pracowników wewnętrznych Brak dostępu do serwerów
Szybkie cykle aktualizacji Brak możliwości przetestowania aktualizacji przed dopuszczeniem ich na środowisko produkcyjne

Ostateczny wybór

 

Celem artykułu było ułatwienie decyzji przy wyborze wersji środowiska SharePoint Online a SharePoint On-Premises dla naszej organizacji. Wydaje się, że udzielenie odpowiedzi na kilka kluczowych kwestii znajdujących się poniżej powinno ostatecznie pomóc we właściwym wyborze drogi, którą podążymy. Spójrzmy:

Sharepoint logo 300x95 - SharePoint On-Premises kontra SharePoint Online

 

Wybierz jeżeli Nie wybieraj jeśli
Polityka firmy i zasady nie pozwalają na korzystanie z usług typu cloud Głównym celem jest mobilność oraz dostęp dla osób spoza organizacji
Budżet, sprzęt fizyczny, infrastruktura, zespół są w stanie utrzymać środowisko SharePoint Nie posiadasz odpowiednich środków na potrzebny sprzęt, personel, miejsce do przechowywania danych
Istnieje potrzeba ograniczenia dostępu do SharePoint w fizycznej lokalizacji uniemożliwiając dostęp zdalnych użytkowników oraz partnerów zewnętrznych Brakuje w firmie potrzebnej przestrzeni fizycznej aby odpowiednio ulokować i zadbać o sprzęt
Potrzebujesz dostosować SharePoint do własnych potrzeb korzystając z rozwiązań niestandardowych Nie posiadasz środków na dalszy rozwój np. centrum danych

SharepointOnline logo - SharePoint On-Premises kontra SharePoint Online

Wybierz jeżeli Nie wybieraj jeśli
Polityka firmy i zasady umożliwiają korzystanie z usług w chmurze Polityka firmy i zasady wykluczają korzystanie z usług typu cloud oraz przechowywania danych poza organizacją
Chcesz rozszerzyć dostęp dla osób spoza organizacji Chcesz mieć pełną kontrolę nad dostępem oraz większą zdolność do zabezpieczenia swoich danych
Nie korzystasz bądź nie potrzebujesz niestandardowych rozwiązań Masz określone wymagania i potrzeby w zakresie tworzenia i zmian aplikacji
Budżet nie przewiduje dodawania nowej infrastruktury, użytkowników lub połączeń Istniejąca infrastruktura pozwala na dodanie czy korzystanie z SharePoint On-Premise
Posiadasz niewielki zespół wsparcia IT bez kompetencji w zakresie SharePoint Masz sporą liczbę pracowników którzy wspierają i rozwijają środowiska

Korzystanie z wersji opartych na technologii cloud staje się coraz bardziej modną i wygodną strategią dla wielu firm. Usługi te dostępne są z dowolnego urządzenia i miejsca na ziemi. Jednak w odniesieniu do rozwiązań lokalnych funkcjonalności w chmurze są nadal ograniczone a ich dostosowanie do naszych potrzeb i wymogów może okazać się niemożliwe. Być może w miarę rozwoju SharePoint Online w przyszłości stanie się on równorzędnym i pełnym rozwiązaniem jak SharePoint On-Premises póki co pozostaje nam dalej szczegółowo rozważać oba rozwiązania i dokonać wyboru w oparciu o pełną analizę naszych wymogów.

Sharepoint logo 300x95 - SharePoint On-Premises kontra SharePoint Onlinesii - SharePoint On-Premises kontra SharePoint OnlineSharepointOnline logo - SharePoint On-Premises kontra SharePoint Online

SII zajmuje się pełnym wsparciem wszystkich środowisk opartych na SharePoint. Dzięki złotemu partnerstwu z Microsoft wspieramy firmy by każdy dzień pracy z SharePoint stawał się dla nich i ich pracowników coraz łatwiejszy.

Ocena:
Autor
Avatar
Adrian Schultz

Team Leader zespołu konsultacyjnego SharePoint

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  • Dlaczego ktokolwiek ma dokonywać jakiegokolwiek wyboru :O ??? Większość poważnych i dużych klientów wybiera rozwiązania hybrydowe czy to dla samego sharepointa czy bazującego na nim one drive for business. Poza tym kluczowe przy przejściu do O365 jest odpowiedz na pytanie gdzie faktycznie nasze dane będą przechowywane a nie zakładanie ze są one gdzies w bliżej nie określonej przestrzeni (co łatwo możemy zweryfikować w przypadku już istniejącego Tenanta za pomocą PowerShell czy odpowiednio zaplanować dla dopiero tworzonych środowisk przy wsparciu Microsfotu).

  • Cześć. W kontekście kosztów infrastruktury, warto wspomnieć o rozwiązaniach IaaS, PaaS u krajowych dostawców. Wtedy całość spraw dot. obsługi serwerowni, sprzętu, OS, technicznej strony bezpieczeństwa na styku do Internetu, wykonuje dostawca usługi kolokacji. Takie rozwiązanie można postrzegać jako pośrednie między on-premiss a full cloud. Pozdrawiam, Tomek

Może Cię również zainteresować

Pokaż więcej postów

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje ze świata Sii.

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami.

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Competency Center Director

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?