Software Development

Software Development

React. Stylowanie komponentów za pomocą styled-components

Jest kilka podejść do dodawania stylów CSS w projektach reactowych – można korzystać z tzw. skórek (Themes), modułów (CSS Modules) lub dowolnych bibliotek temu służących np. styled-components. I właśnie to rozwiązanie chcę wam przedstawić w poniższym artykule. (więcej…)

Software Development

What is Umbraco CMS & What is it used for? A Beginner’s Guide

It’s hard to argue that WordPress is the most popular content management system (CMS), and it’s easy to see why. PHP is one of the most widely used programming languages on the Internet, and because of this, most websites are built with WordPress. (więcej…)

Software Development / BI

Architektura Lakehouse, koncepcja Delta Lake w usłudze DataBricks

Firmy posiadają coraz więcej źródeł danych: systemy CRM, dane transakcyjne, ewidencje czasu pracy, wiadomości e-mail oraz posty z portali społecznościowych. Wszystkie te systemy generują ogromne ilości danych, które trzeba przetwarzać, magazynować i aktualizować. (więcej…)

Software Development

Case Study Urbanista – jak w krótkim czasie programiści Sii zrealizowali migrację do Magento 2.4.2

Jak szybko można dokonać aktualizacji systemu Magento 2 do jego najnowszej wersji? Czy to skomplikowany proces? Z takimi pytaniami do ekspertów z Sii zwraca się wiele firm. (więcej…)

Software Development

Urbanista Case Study – how Sii developers performed migration to Magento 2.4.2 in a short time

How fast can I update the Magento 2 system to its latest version? How long will it take? Is it a complicated process? These are the questions addressed to Sii experts by many companies. (więcej…)

Software Development

Introduction to Kubernetes (K8s)

The name Kubernetes comes from Greek and means helmsman or pilot. It is the root of governor and cybernetics. K8s is an abbreviation obtained by replacing the eight letters „ubernete” with the number 8. In this blog post I will give you a small introduction to Kubernetes and walk you through the installation process. (więcej…)

Software Development / Embedded

Call Stack Logger – Function instrumentation as a way to trace program’s flow of execution

Have you ever worked on the C++ project with codebase so huge that it is hard to understand what’s really going on when the program executes? (więcej…)

Software Development / Inżynieria

Wykorzystanie systemów SCADA na przykładzie turbin wiatrowych

Systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) są systemami odpowiadającymi za nadzór procesów technologicznych lub produkcyjnych. Jako główne funkcje wymienia się zbieranie aktualnych danych, wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz zbieranie danych historycznych. (więcej…)

Software Development / Inżynieria

Dane przemysłowe w Internecie – implementacja REST API z wykorzystaniem sieci polowej MODBUS

Postępująca transformacja cyfrowa dotyka wiele dziedzin życia oraz gospodarki. Nie omija to również przemysłu poprzez realizację założeń czwartej rewolucji przemysłowej, opierającej się na głębokiej integracji systemów sterowania oraz nadzoru z zaawansowanymi systemami informatycznymi. (więcej…)

Tagi: , ,

Software Development / Agile

Myths about migration to Atlassian Cloud

Despite all the benefits of migrating to the Atlassian Cloud such as lower load on your IT infrastructure, cost savings, meeting the need for mobility and remote work, there are still many misconceptions about operating and having your data in the cloud. (więcej…)