SharePoint / Software Development / JavaScript

Creating SharePoint solutions with Typescript

This article will show you how to use typescript (http://www.typescriptlang.org/ ) in your SharePoint solution in example of SharePoint-hosted app.

(więcej…)

Software Development

MVC vNext – co nowego?

Czym jest ASP.NET? Myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć. Po niespełna 15 latach od ukazania się pierwszej wersji ASP.NET 1.0 w wersji preview, wielkimi krokami zaczyna zbliżać się nowe (więcej…)

Tagi: , , ,

Software Development

Docker dla programistów, dystrybucja aplikacji, cz.3

W ostatnim artykule zbudowaliśmy środowisko dla aplikacji uruchamianych na platformie Camunda BPM z (więcej…)

Software Development

Mocne i słabe strony JavaFX

Ponad rok temu stanąłem przed problemem wyboru odpowiedniej technologii dla zbudowania aplikacji desktopowej. (więcej…)

Software Development / Architektura

SOLID – dobre praktyki programowania

Każdy programista w pewnym momencie swojej kariery zawodowej dojdzie do takiego momentu, w którym zechce (więcej…)

Software Development

NAudio – biblioteka do obsługi audio w .NET cz. 2

W poprzednim artykule omówiłem podstawowe funkcje biblioteki NAudio. Przedstawiłem w jaki sposób odczytywać pliki (więcej…)

Tagi: , ,

Software Development

Docker dla programistów, budowa środowiska rozwojowego cz. 2

W poprzednim wpisie pokazałem jak można wykorzystać Docker i docker-compose do budowania środowisk rozwojowych. Udało się uruchomić i skonfigurować kontener z zainstalowaną bazą (więcej…)

Software Development

NAudio – biblioteka do obsługi audio w .NET cz.1

W poprzednim artykule przedstawiłem niskopoziomowe podejście do odtwarzania dźwięków w Windows, używając natywnego interfejsu WINAPI. Tym razem postaram się zaprezentować inne podejście do tego tematu. Użyję (więcej…)

Tagi: , , ,

Software Development

Responsive Web Design Images

Responsive web design (RWD) is an approach to web design aimed at crafting sites to provide an optimal viewing and interaction experience, easy reading and navigation with a minimum of resizing, panning and scrolling (across a wide range of devices – from desktop computer monitors to mobile phones).
(więcej…)

Software Development

Niepowodzenia projektów IT w kontekście analizy biznesowej

Przeglądając statystyki dotyczące projektów informatycznych (np. raport CHAOS – Standish Group) można (więcej…)