Software Development

NAudio – biblioteka do obsługi audio w .NET cz.1

W poprzednim artykule przedstawiłem niskopoziomowe podejście do odtwarzania dźwięków w Windows, używając natywnego interfejsu WINAPI. Tym razem postaram się zaprezentować inne podejście do tego tematu. Użyję (więcej…)

Tagi: , , ,

Software Development

Responsive Web Design Images

Responsive web design (RWD) is an approach to web design aimed at crafting sites to provide an optimal viewing and interaction experience, easy reading and navigation with a minimum of resizing, panning and scrolling (across a wide range of devices – from desktop computer monitors to mobile phones).
(więcej…)

Software Development

Niepowodzenia projektów IT w kontekście analizy biznesowej

Przeglądając statystyki dotyczące projektów informatycznych (np. raport CHAOS – Standish Group) można (więcej…)

Software Development

Docker: kontener, zmienne środowiskowe

Tworząc kontener możemy określić dostępne w nim zmienne środowiskowe. Ustawianie zmiennych środowiskowych jest istotnym elementem konfiguracji wielu kontenerów. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób konfiguracji kontenera postgres za pomocą zmiennych środowiskowych.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, współdzielenie plików

Poza udostępnianiem portów kontenery mogą wymieniać między sobą informacje poprzez współdzielenie zasobów swoich systemów plików. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób udostępniania plików pomiędzy kontenerem a system operacyjnym gospodarza oraz pomiędzy kontenerami.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, udostępnianie portów

Zakres funkcjonalności kontenera powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. W konsekwencji już przy próbie zbudowania prostego systemu informatycznego stajemy przed koniecznością wymiany informacji pomiędzy (więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, strumienie we/wy i przeglądanie plików

Polecenia kontenera mogą wprowadzać zmiany w jego systemie plików lub generować komunikaty w wyjściowym strumieniu danych. Celem tego wpisu jest przybliżenie sposób śledzenia aktywności kontenera: przeglądanie jego systemów plików oraz podgląd wyjściowego strumienia danych głównego procesu kontenera.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Proces Twoim przyjacielem, czyli jak przekonać Klienta do wykorzystania modelowania procesów w rozwoju oprogramowania

Większości z nas w trakcie kariery przynajmniej raz zdarzyło się brać udział w procesie tzw. „bidowania”, czyli tworzenia oferty projektowej. Podobnie jak projekty tak i tworzenie ofert w niewielu przypadkach jest powtarzalne, (więcej…)

Software Development

Niskopoziomowa obsługa audio w Windows

Przedmiotem artykułu będzie obsługa dźwięku w systemie Windows poprzez natywne API systemu. Na co dzień (więcej…)

Tagi: , , ,

Software Development

C# 6 features

Changes presented in C# 6.0 are not particularly exceptional, however, the main goal in this version was to simplify your code, so most of the new features are intended to provide more intuitive syntax. (więcej…)

Tagi: ,