Bez kategorii / Office 365

5 ciekawostek związanych z Active Directory

Active Directory upublicznione zostało w 1999 roku. Jest więc znane i powszechnie używane już od ponad 20 lat. Choć wiedza na jego temat jest szeroko dostępna w Internecie, są informacje, do których dotrzeć znacznie trudniej. (więcej…)

Software Development

OAuth 2.0 On Behalf flow in Azure Active Directory and .NET Core

There are couple of existing ways how to authenticate one app to another when you create a distributed system. You can write your own identity service and use it across your apps.
But here Azure Active Directory comes with its great features I personally love. In this post, I will show you how to configure one of those flows.

(więcej…)

Software Development

Active Directory – planujmy z głową!

Active Directory to usługa katalogowa stanowiąca podstawę wielu środowisk informatycznych. Zawiera informacje o (więcej…)