Software Development

Skalowalny monitoring dla środowisk Azure

Partnerzy obsługujący setki subskrypcji swoich klientów często stają przed wyzwaniem, jak skalować swoje zasoby w celu automatyzacji monitoringu Azure. Coraz bardziej rozbudowane scenariusze wdrożeń, wymagający zleceniodawcy oraz ich potrzeby obligują do wykorzystania nowoczesnych i skalowalnych narzędzi. (więcej…)