Software Development

Docker dla programistów – dystrybucja aplikacji

W ostatnim artykule zbudowaliśmy środowisko dla aplikacji uruchamianych na platformie Camunda BPM z wykorzystaniem PostgreSQL i serwera Wildfly. Do tej pory mogliśmy uruchomić aplikację, startując kontener serwera Wildfly z zamontowanym modułem WAR, zawierającym naszą przykładową aplikację. (więcej…)

Software Development

Docker dla programistów – budowa środowiska rozwojowego. Część II

W poprzednim wpisie pokazałem, jak można wykorzystać Dockera i Docker Compose do uruchomienia usługi bazy danych PostgreSQL lokalnie. W bieżącym artykule pójdziemy krok dalej: do środowiska rozwojowego dodamy kolejny kontener z preinstalowaną platformą Camunda BPM. (więcej…)

Software Development

Docker dla programistów – budowa pierwszego środowiska. Część I

Poprzedni artykuł opisuje zalety, jakie niesie za sobą konteneryzacja, w porównaniu do klasycznej wirtualizacji systemów. W pierwszej kolejności zalety te są istotne z punktu widzenia docelowych środowisk uruchomieniowych i cieszą administratorów oraz menedżerów zarządzających finansami projektów. (więcej…)

Software Development

Docker dla programistów, co to jest?

Docker to obecnie niezbędne narzędzie dla większości programistów. Według badań Stack Overflow, Docker jest technologią, której znajomość jest najbardziej pożądana przez programistów. (więcej…)

Software Development

Wprowadzenie do JIB

Docker jest narzędziem na tyle powszechnym, że można się z nim spotkać w ogromnej liczbie projektów, co z kolei niejako wymusza na nas, programistach, zapoznanie się z ową technologią w mniej lub bardziej dokładny sposób – zależnie od potrzeb. (więcej…)

Embedded

Docker w świecie systemów wbudowanych

W jaki sposób wykorzystać Dockera w embedded? Poniżej przedstawiam przykłady użycia kontenerów. (więcej…)

Software Development

Docker: kontener, zmienne środowiskowe

Tworząc kontener możemy określić dostępne w nim zmienne środowiskowe. Ustawianie zmiennych środowiskowych jest istotnym elementem konfiguracji wielu kontenerów. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób konfiguracji kontenera postgres za pomocą zmiennych środowiskowych.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, współdzielenie plików

Poza udostępnianiem portów kontenery mogą wymieniać między sobą informacje poprzez współdzielenie zasobów swoich systemów plików. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób udostępniania plików pomiędzy kontenerem a system operacyjnym gospodarza oraz pomiędzy kontenerami.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, udostępnianie portów

Zakres funkcjonalności kontenera powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. W konsekwencji już przy próbie zbudowania prostego systemu informatycznego stajemy przed koniecznością wymiany informacji pomiędzy (więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, strumienie we/wy i przeglądanie plików

Polecenia kontenera mogą wprowadzać zmiany w jego systemie plików lub generować komunikaty w wyjściowym strumieniu danych. Celem tego wpisu jest przybliżenie sposób śledzenia aktywności kontenera: przeglądanie jego systemów plików oraz podgląd wyjściowego strumienia danych głównego procesu kontenera.

(więcej…)

Tagi: ,