Software Development

WebRTC: what stands behind most video conferencing software? Setting up a simple connection with JavaScript/Kotlin

WebRTC is a free and open-source video/audio communication technology. Simply put, it allows to incorporate video conferencing solutions on web pages and in phones, without any additional software or plugins. (więcej…)

Office 365

Introduction to Power Portal Web API

Power Portal provides an easy way to display data to external customers. They can log in using their Azure AD B2C, Facebook, Google or Microsoft accounts and it is also possible to display data anonymously for everyone. Most solutions are designed to be low-code for showing or performing operations on the Dataverse.  (więcej…)

Software Development / JavaScript

Dyrektywa *ngIf oraz operator shareReplay, czyli jak radzić sobie z wielokrotnym wykorzystaniem observabla w templatce

W Angular jedną z bardziej eleganckich metod subskrypcji do strumieni jest użycie async pipe.
Dzięki temu nie potrzebujemy pamiętać, aby się odsubskrybować w metodzie ngOnDestroy i nie mamy potencjalnych wycieków pamięci.

(więcej…)

SharePoint / JavaScript

One JSLink to make Web Parts more user friendly

How often your SharePoint Site seems to be boring, with a standard pool of colors and basic functionalities of Web Parts? Maybe you don’t know it, but you can upgrade your standard views and make your SharePoint Site look much better! Usually, just one JSLink is enough to transfer your site to a higher level.

(więcej…)

SharePoint

SharePoint Calendar

Sharepoint Calendar has been around since a beginning of a SharePoint (więcej…)

SharePoint

Client Side Rendering in SharePoint

At this article I`d like to introduce Client Side Rendering (CSR) and how to use it on a real life example. Despite the fact that the CSR was introduced together with the SharePoint 2013 and have been making us happy with new UI possibilities for a few years already, it calls out questions. For example, developers are still using custom web parts to make customized list views. Instead of customizing standard SharePoint views with simple JavaScript.
Examples in topic are on typescript.

(więcej…)

SharePoint / Software Development / JavaScript

Creating SharePoint solutions with Typescript

This article will show you how to use typescript (http://www.typescriptlang.org/ ) in your SharePoint solution in example of SharePoint-hosted app.

(więcej…)

SharePoint

Kolorowy kalendarz SharePoint

Pracując z pakietem SharePoint, wykorzystywanym przez duża grupę ludzi, każdy wcześniej czy później spotka się z (więcej…)

Software Development

Tworzenie formularzy zadań BPM w JSF

Mimo obecnej mody na wykorzystywanie technologi JavaScript i komunikacji za pomocą REST warto się zastanowić czy zawsze jest to najlepszy wybór i czy przy niektórych projektach nie (więcej…)

Tagi: , , ,