Software Development

Docker dla programistów, co to jest?

Docker to obecnie niezbędne narzędzie dla większości programistów. Według badań Stack Overflow, Docker jest technologią, której znajomość jest najbardziej pożądana przez programistów. (więcej…)

Software Development

Docker: kontener, zmienne środowiskowe

Tworząc kontener możemy określić dostępne w nim zmienne środowiskowe. Ustawianie zmiennych środowiskowych jest istotnym elementem konfiguracji wielu kontenerów. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób konfiguracji kontenera postgres za pomocą zmiennych środowiskowych.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, współdzielenie plików

Poza udostępnianiem portów kontenery mogą wymieniać między sobą informacje poprzez współdzielenie zasobów swoich systemów plików. W tym wpisie zostanie przedstawiony sposób udostępniania plików pomiędzy kontenerem a system operacyjnym gospodarza oraz pomiędzy kontenerami.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, udostępnianie portów

Zakres funkcjonalności kontenera powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. W konsekwencji już przy próbie zbudowania prostego systemu informatycznego stajemy przed koniecznością wymiany informacji pomiędzy (więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, strumienie we/wy i przeglądanie plików

Polecenia kontenera mogą wprowadzać zmiany w jego systemie plików lub generować komunikaty w wyjściowym strumieniu danych. Celem tego wpisu jest przybliżenie sposób śledzenia aktywności kontenera: przeglądanie jego systemów plików oraz podgląd wyjściowego strumienia danych głównego procesu kontenera.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, polecenia

Przeznaczeniem kontenera jest jedno lub wielokrotne wykonanie pewnej czynności określonej przez właściciela kontenera. Działający kontener oprócz swojego podstawowego zadania może wykonywać dowolne inne polecenia. (więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: kontener, podstawowe operacje

Kontener to jedno z podstawowych pojęć Dockera. Konteneryzacja pozwala na uruchomienie procesu (programu) w odizolowanym środowisku zawierającym wszystkie zależności wymagane do jego działania. W tym wpisie zostało zdefiniowanie pojęcie kontenera oraz przedstawiono podstawowe operacje jakie można wykonać na kontenerze.

(więcej…)

Tagi: ,

Software Development

Docker: wprowadzenie

Docker umożliwia uruchamianie procesów w odizolowanym środowisku nazywanym kontenerem. Kontener dostarcza procesowi wszystkich zależności, czyniąc z niego autonomiczną jednostkę wykonującą określoną funkcję. (więcej…)