Embedded

TinyML: Uczenie maszynowe w systemach wbudowanych

W niniejszym artykule zaprezentuję przykład wykorzystania modelu sieci neuronowej utworzonej w oparciu o framework TensorFlow Lite na platformę bazującą na mikrokontrolerze z rodziny STM32. (więcej…)