SharePoint

Sharegate – migration has never been easier!

Sharegate is a Montreal-based, young and dynamically developing company which created a multifunctional tool used to migrate data between various versions of SharePoint. The main idea (więcej…)

SharePoint

Sharegate – migracja nigdy nie była prostsza!

Sharegate to młoda i dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Montrealu, która stworzyła wielofunkcyjne narzędzie służące do przeprowadzania migracji danych pomiędzy różnymi wersjami SharePoint. Główną ideą (więcej…)