SharePoint

Sharegate – migration has never been easier!

Sharegate is a Montreal-based, young and dynamically developing company which created a multifunctional tool used to migrate data between various versions of SharePoint. The main idea (więcej…)

SharePoint

Sharegate – migracja nigdy nie była prostsza!

Sharegate to młoda i dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Montrealu, która stworzyła wielofunkcyjne narzędzie służące do przeprowadzania migracji danych pomiędzy różnymi wersjami SharePoint. Główną ideą (więcej…)

SharePoint

Zmierzch SharePoint’a 2010

Dnia 13 października 2015 roku dla platformy SharePoint 2010 zakończył się okres pełnego wsparcia (więcej…)