Analiza biznesowa

Praktyczne aspekty procesu transferu wiedzy w organizacji

Proces transferu wiedzy do dostawcy (z ang. transition) usług outsourcingowych to jeden z kluczowych i najbardziej wrażliwych aspektów na początku współpracy z partnerem biznesowym. (więcej…)