Testing

Projektowanie zewnętrznej klasy do testów SoapUI

W poprzednim artykule opisałem krok po kroku w jaki sposób utworzyć i wczytać zewnętrzną klasę  pomocniczą do testów SoapUI. W kolejnym chciałbym omówić możliwości które ona nam daje, oraz omówić sposób w jaki powinniśmy podejść do projektowania takiego narzędzia do naszych testów.

(więcej…)

Tagi: ,

Testing

ReportCore – customowy moduł raportujący

W czasach skomplikowanych i wielowarstwowych systemów informatycznych prawidłowe testowanie oprogramowania jest ogromnym wyzwaniem. Testy manualne wykonywane przez (więcej…)

Testing

How to: Czyli framework White dla aplikacji desktopowych – część 2

Kolejną metodą będzie funkcja zamykająca okno testowanej aplikacji. Jest ona znacznie krótsza – jest to wersja podstawowa. Przed nazwą metody dodajemy adnotację [TestCleanup]. (więcej…)

Testing

Tworzenie zewnętrznej klasy do testów SoapUI

SoapUI jest to oprogramowanie do testowania aplikacji posługujących się protokołem SOAP (Simple Object Acces Protocol) polegającej na wymianie informacji między aplikacjami za pomocą (więcej…)

Testing

How to: Czyli framework White dla aplikacji desktopowych – część 1

White jest open source’owym frameworkiem napisanym w C# wspierającym klientów aplikacji wykorzystujących Win32, WinForm, WPF and SWT (Java). Bazuje na .NET oraz zapewnia spójne API ukrywające złożoność biblioteki Microsoftu ¬ UI Automation. W dzisiejszym artykule wykorzystamy White do napisania prostego testu systemowego kalkulatora. (więcej…)

Testing

Visual Studio Express for Desktop – stworzenie projektu

W poprzednim artykule dowiedzieliście się skąd pobrać wymagane narzędzia i jak skonfigurować środowisko, aby móc w pełni rozpocząć pracę nad tworzeniem zestawu testów. Dzisiaj dowiecie (więcej…)

Testing

Wstęp do automatyzacji testów w Visual Studio – konfiguracja środowiska

Istnieje wiele narzędzi wspierających różne aspekty testowania. Jedne z nich są dostępne bezpłatnie i mogą być używane w celach komercyjnych w środowiskach produkcyjnych, drugie zaś ­– (więcej…)