Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Wsparcie organizacji w dążeniu do elastycznego działania oraz rozwiązywania problemów w sposób, który kreuje innowacyjność i motywuje do współpracy, a jednocześnie pomaga adaptować się firmie do otoczenia.

Co zrobiliśmy

  • Przygotowaliśmy dedykowany program oraz materiał szkoleniowy dostosowany do oczekiwań i potrzeb Klienta,
  • Przeprowadziliśmy dedykowany warsztat, w którym uczestniczyły osoby biorące udział w projektach i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostałych interesariuszy projektów.

Efekty

  • Przećwiczenie dobrych praktyk stosowanych w organizacjach na poziomie światowym.
  • Zrozumienie procesów zarządzania projektem oraz tworzenia oprogramowania metodami zwinnymi.
  • Opracowanie schematu współpracy i procesu projektowego.
  • Poprawa efektywności zespołów poprzez wykorzystanie aspektów metod zwinnych.
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?