Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Wsparcie organizacji w dążeniu do elastycznego działania oraz rozwiązywania problemów w sposób, który kreuje innowacyjność i motywuje do współpracy, a jednocześnie pomaga adaptować się firmie do otoczenia.

Co zrobiliśmy

  • Przygotowaliśmy dedykowany program oraz materiał szkoleniowy dostosowany do oczekiwań i potrzeb Klienta,
  • Przeprowadziliśmy dedykowany warsztat, w którym uczestniczyły osoby biorące udział w projektach i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych, osób pełniących nadzór nad projektem oraz pozostałych interesariuszy projektów.

Efekty

  • Przećwiczenie dobrych praktyk stosowanych w organizacjach na poziomie światowym.
  • Zrozumienie procesów zarządzania projektem oraz tworzenia oprogramowania metodami zwinnymi.
  • Opracowanie schematu współpracy i procesu projektowego.
  • Poprawa efektywności zespołów poprzez wykorzystanie aspektów metod zwinnych.
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

APLIKUJ APLIKUJ

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?