Klient

Członek jednej z najbardziej znanych i aktywnych grup finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Wyzwanie

Ekosystem aplikacji klienta w architekturze spaghetti, ze względu na koszty, wymagał usunięcia zależności między systemami, wprowadzenia nowych wzorców komunikacji oraz narzędzi do monitoringu i obsługi błędów w obszarze integracji. Główną rolę w projekcie grał niski koszt wdrożenia i utrzymania rozwiązania.
W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klienta inżynierowie Sii zaproponowali i wdrożyli platformę integracji zgodną ze wzorcem ESB na otwartej platformie FuseSource.

Co zrobiliśmy

Klient otrzymał warstwę pośredniczącą. Warstwa ta umożliwia aplikacjom synchroniczną i asynchroniczną komunikację, wspiera implementację złożonych usług (ang. composite) z zachowaniem stanu, umożliwia różnorodność kontraktów bezpieczeństwa oraz jest zainstalowana w sposób niezawodny (hybrydowy klaster Failover & Load Balancing). Ponadto środowisko klienta zostało skonfigurowane do wsparcia ciągłej integracji (ang. continuous integration), automatyzacji testów i procesu wdrażania.

Efekty

Jednym z najważniejszych elementów, które jednocześnie wyróżnia rozwiązanie na tle konkurencji, jest moduł graficznego interfejsu użytkownika do zarządzania i monitoringu platformy integracyjnej. Moduł składa się z dwóch części. Pierwsza część to GUI online, która monitoruje stan przepływów, umożliwia podgląd statystyk i historycznych komunikatów oraz wspiera obsługę błędów np. przez edycję komunikatów. Druga część to GUI report, która umożliwia generowanie raportów m.in. o obciążeniu, dostępności i ilość błędów.

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?