Klient

Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej - sprawiedliwość. W ramach swojej działalności Ministerstwo jest odpowiedzialne za utrzymanie wielu kluczowych rejestrów państwowych w tym m.in. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), Krajowy Rejestr Karny (KRK), Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS), Rejestr Zastawów, Księgi Wieczyste i wiele innych.

Wyzwanie

Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za utrzymanie ciągłości działania i zgodności z przepisami prawa systemu informatycznego Krajowy Rejestr Karny (KRK). Dla zapewnienia wysokich parametrów SLA systemu oraz zapewnienie potencjału wytwórczego do realizacji wymaganych modyfikacji Ministerstwo potrzebowało wiarygodnego partnera technologicznego wspierającego ich działania.

Co zrobiliśmy

Objęliśmy nadzór nad utrzymaniem i rozwojem systemu KRK; przygotowaliśmy zespół, wypracowaliśmy z klientem szczegółowe procedury związane z utrzymaniem i rozwojem projektu; rozpoznaliśmy i opanowaliśmy technologie używane w projekcie.

Zdobyliśmy zaufanie Ministerstwa Sprawiedliwości i solidne referencje.

Efekty

Zapewniliśmy świadczenie usług wsparcia dla podsystemów, baz danych i interfejsów składających się na zróżnicowany ekosystem technologiczny systemu KRK; zagwarantowaliśmy wysoką dostępność systemu działając w trybie 24/7/365. W okresie 36 miesięcy trwania projektu nigdy nie zostało przekroczone zakładane SLA.

W ramach usługi rozwoju wykonaliśmy wiele modyfikacji m.in.:

  • Automatyzacja wielu rozbudowanych procesów manualnych,
  • Dostosowanie systemu do wymagań wynikających ze zmian prawnych,
  • Integracja z Rejestrem Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS),
  • Budowa i wdrożenie modułu Business Intelligence w zakresie analizy, raportowania i statystyk,
  • Dostosowanie portalu eKRK do wymogów Komisji Europejskiej,
  • Opracowanie dokumentacji biznesowej oraz technicznej dla wszystkich 21 modułów tworzących systemu Krajowego Rejestru Karnego,
  • Optymalizacja działania systemu opartego o bazę danych MarkLogic (NoSQL) użytkowników w Sądach Powszechnych (budowa klastra wydajnościowego),
  • Integracja systemu KRK z powstającym rejestrem KRK 2.0
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?