Technologia:

Klient

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. KUL dziś jest Uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

Wyzwanie

  • Wsparcie prac Biura Karier w codziennej pracy i komunikacji ze Studentami i Pracodawcami;
  • trójstronna wymiana informacji pomiędzy Portalem Studenta/Absolwenta, Portalem Pracodawcy, a Nawigatorem Karier;
  • pełna integracja z Systemem do Badania Kompetencji Możliwość przeprowadzania ankiet i badania losów absolwentów;
  • system zgodny z RODO.

Co zrobiliśmy

Na etapie realizacji projektu wykorzystano technologię Microsoft Dynamics 365. Wykonano analizę potrzeb i procesów, przygotowano Koncepcję Wdrożenia Systemu, projekt systemu, wdrożono rozwiązania SiiCareer. Wykonano integrację ze stroną internetową uczelni, systemem dziekanatowym, domeną AD oraz systemem Ms Outlook i Systemem do Badania Kompetencji. Przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla pracowników Biura Karier. Dostarczono dokumentację techniczną. Zapewniono wysoką jakość poprzez uzgodnione kryteria odbioru w tym scenariusze testowe. Organizacja projektu, komunikacji, zarządzania ryzykami i zmianą odbyła się zgodnie z uzgodnionym Planem Zarządzania Projektem.

Efekty

Dostarczono i wdrożono autorski produkt SiiCareer: zautomatyzowano procesy administracji obsługi studentów i absolwentów. Z systemu korzystają wszyscy pracownicy Biura Karier, studenci i absolwenci KUL oraz pracodawcy współpracujący z Uczelnią.

Dowiedz się więcej

Zastosowane narzędzia i technologie

Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Get an offer

Artur Regional Director

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Join Sii

Dorota Software Engineer

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden dann auf die englische Sprachversion der Website weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?