Wyślij zapytanie Dołącz do Sii
Wyślij zapytanie Dołącz do Sii

Klient

Jednostka budżetowa powołana przez Ministra Zdrowia, która tworzy i realizuje projekty IT o szerokim zasięgu, kluczowe dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Zarządza ponad 50 systemami teleinformatycznymi, tworzy cyfrowe usługi i rozwiązania wspierające pracę profesjonalistów medycznych oraz ułatwiające obywatelom zarządzanie sprawami zdrowia. Zatrudnia ponad 350 ekspertów w różnych obszarach.

Wyzwanie

W związku z szybkim rozwojem organizacji i zatrudnianiem coraz większej liczby ekspertów, szczególnie w obszarze IT, pojawiła się potrzeba uporządkowania i ujednolicenia istniejących opisów stanowisk pracy, a także stworzenia wzoru do wykorzystywania na przyszłość. W organizacji brakowało również jednolitego modelu kompetencji, wspierającego ocenę kandydatów aplikujących na daną pozycję oraz spójną dla całej organizacji ocenę pracowników. Aby sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku IT konieczna była weryfikacji poziomów wynagrodzeń określonych stanowisk z praktyką rynkową i bazami danych wynagrodzeniowych.
Wszystko to musiało być również spójne z regulaminem organizacji, określonymi regulacjami prawnymi, a sam proces musiał uwzględniać i angażować kadrę menadżerską oraz oferować jej wiedzę, praktykę i narzędzia do wykorzystywania na co dzień.

Co zrobiliśmy

 • Zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy spójny i jednolity wzór opisu stanowiska pracy.
 • Przedstawiliśmy proces oznaczania kart opisów stanowisk dla wszystkich istniejących i planowanych pozycji w organizacji, z uwzględnieniem gradacji, od stanowisk juniorskich po dyrektorskie.
 • Wdrożyliśmy model kompetencji do zastosowania w organizacji, dostosowany do jej indywidualnych potrzeb:
  • Przeprowadziliśmy warsztaty z menadżerami i zdefiniowaliśmy docelową listę kompetencji w organizacji.
  • Opisaliśmy wszystkie kompetencje wraz z definicjami oraz wskaźnikami zachowań w skali od 1 do 5.
  • Przeprowadziliśmy organizację przez proces przypisania wybranych kompetencji i ich poziomów do wszystkich stanowisk w firmie.
  • Na podstawie oceny kompetencji pracowników stworzyliśmy matrycę kompetencji dla organizacji.
 • Zaproponowaliśmy proces wartościowania stanowisk pracy dla organizacji oparty o rozpoznawalną metodę analityczno-punktową i uwzględniający indywidualne potrzeby i oczekiwania organizacji.
 • Dokonaliśmy wartościowania stanowisk pracy wraz z komisją wartościującą po stronie organizacji.
 • Dokonaliśmy porównania wyników wartościowania stanowisk pracy z rynkiem, a także zweryfikowaliśmy wynagrodzenia poszczególnych stanowisk z bazami danych wynagrodzeniowych.

Korzyści dla klienta

 • Uporządkowanie opisów stanowisk pracy pozwalających na jasne określenie zadań i odpowiedzialności każdego z nich, czy to pod kątem rekrutacji, czy definiowania ścieżek karier.
 • Wdrożenie narzędzi umożliwiających definiowanie luk kompetencyjnych dla indywidualnych osób, a także całych departamentów i wykorzystywanie wyników do określania polityki szkoleniowej.
 • Możliwość weryfikacji i modyfikacji widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk, które umożliwią zwiększenie konkurencyjności firmy jako pracodawcy.
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej

Cały czas szukamy talentów

Dołącz do Sii i zyskaj szanse na udział w podobnych projektach dla prestiżowych Klientów.

Tester manualny

Łódź, Praca zdalna

Inżynier robotyk

Poznań, Plewiska (pow. poznański)

Tester manualny

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Lublin + 7 lokalizacji

Magento Developer – sektor e-commerce

Warszawa, Kraków, Katowice, Częstochowa + 22 lokalizacji
Zobacz więcej

Otrzymaj ofertę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty Sii, skontaktuj się z nami

Wyślij zapytanie Wyślij zapytanie

Natalia Dyrektor Centrum Kompetencyjnego

Get an offer

Dołącz do Sii

Znajdź idealną pracę – zapoznaj się z naszą ofertą rekrutacyjną i aplikuj.

Aplikuj Aplikuj

Paweł Process Owner

Join Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?