Analiza biznesowa wymagań dla nowego systemu dla segmentu Upstream