Analiza wymagań Klienta, niezbędna do aktualizacji do wersji Microsoft Dynamics CRM 2011