Automatyczne testy wydajnościowe i funkcjonalne nowego systemu informatycznego