Automatyzacja obsługi mieszkańców w procesie gospodarowania odpadami