Stworzenie dedykowanych aplikacji do zarządzania projektami i udoskonalenie systemu EPM