Dostosowanie systemu podręczników cyfrowych do technologii mobilnej