Inżynieria systemu i oprogramowania jednostki centralnej systemu multimedialnego