Proces akceptacji i publikowania procedur – workflow