Utworzenie zespołu specjalizującego się w walidacji nowoczesnych technologii hardware