Zapewnienie nowo wdrażanej platformie możliwości korzystania z dotychczas zgromadzonych danych