Audyt Procesu Testowego

Przeprowadzamy w oparciu o rekomendacje ISTQB do usprawnienia procesu testowego dla poziomu certyfikacji Ekspert – Usprawnienie Procesu Testowego.

Dlaczego warto nam zaufać?
  • Posiadamy bazę wiedzy Sii Dobre Praktyki Testowe zgromadzoną na podstawie wieloletnich doświadczeń w przeprowadzaniu testów u Klientów. Baza ta zawiera zbiór sprawdzonych praktyk w obszarze testowania. Korzystamy z niej, jako poziomu referencyjnego w doborze optymalnych rozwiązań realizujących cele Klienta.
  • Oferujemy badanie dojrzałości procesu testowego w oparciu o model TMMi będący obecnie standardem w ocenie procesu testowego.
  • W audycie wykorzystujemy metody takie jak ankieta, wywiady, rozmowy i spotkania uszczegóławiające, analizujemy dostępną dokumentację oraz systemy i narzędzia wspierające.
  • Jako wynik audytu zaprezentujemy szczegółowy raport przedstawiający matrycę poziomów implementacji dla analizowanych aspektów procesu testowego, ocenę dojrzałości procesu oraz rekomendacje usprawniające proces wraz z określeniem ich priorytetów jak również propozycje sposobów ich realizacji.

TESTING Loga automatyzacja testow

Wyślij wiadomość