ISTQB

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) jest międzynarodową organizacją wyznaczającą standardy dla procesu testowania oprogramowania. ISTQB określa zakresy szkoleń dotyczących testowania oraz zasady prowadzenia egzaminów, których zdanie poświadcza posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz umożliwia uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.

Akredytowane

  • ISTQB Foundation

  • ISTQB Tester Zwinny (Agile Tester)

  • ISTQB Poziom Zaawansowany – Techniczny Analityk Testów (Technical Test Analyst)

  • ISTQB Poziom Zaawansowany – Analityk Testów (Test Analyst)

  • ISTQB Poziom Zaawansowany – Kierownik Testów (Test Manager)

Wyślij wiadomość