Prince2

PRINCE2 to uniwersalna metodyka zarządzania projektami, którą można zastosować do projektów o dowolnej wielkości oraz specyfice. PRINCE2 pozwala w pełni kontrolować i zarządzać projektem, tak aby osiągnął on zakładane cele biznesowe. PRINCE2 Agile pokazuje jak można stosować podejście zwinne w projektach zarządzanych zgodnie z metodyką PRINCE2.

Akredytowane

  • PRINCE2 Foundation

  • PRINCE2 Practitioner

  • PRINCE2 Agile Practitioner

 

Autorskie

  • Podstawy zarządzania projektami

  • Skuteczny PM

  • Management 3.0

  • Skuteczny Specjalista

  • Skuteczny PM+

Wyślij wiadomość