Previous Page

Magazyn

50% KUP –  więcej w kieszeni pracowników
Strona główna Magazyn 50% KUP – więcej w kieszeni pracowników

50% KUP – więcej w kieszeni pracowników

Przewiń w dół

09 sierpnia 2017

  • podziel się:

W Sii powstał projekt nowej struktury wynagrodzeń wybranych stanowisk Pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Dzięki wprowadzonej zmianie specjaliści Sii część swoich obowiązków wykonają jako prace kreatywne, rozliczane 50% kosztami uzyskania przychodu. Zmiana struktury wynagrodzeń to duże udogodnienie, generujące dodatkowe zarobki.

Wybrani Pracownicy Sii zarobią więcej, ponieważ kreatywna część ich zadań będzie niżej opodatkowana. Osoba korzystająca z tej możliwości rozliczania, w ramach umowy o pracę, będzie pobierała (w oparciu o Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych), honorarium autorskie. W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzeń netto.

– W przygotowaniu całego projektu kluczowa była koordynacja działań kilku zespołów. Firma na wielu płaszczyznach zaangażowała się w tworzenie nowego rozwiązania: w procesie uczestniczyli przedstawiciele wewnętrznych działów, m.in. kadr, administracji, sprzedaży czy IT, ale też zewnętrzny doradca – firma EY – opowiada Aleksandra Malinowska, Kierownik Projektu odpowiadający za wdrożenie nowego standardu. Pozytywna rekomendacja Ministra Finansów dała zielone światło, by wprowadzić zmiany w życie firmy. Wymagało to od nas dużego wkładu pracy m.in. w transformację procesów oraz dostosowanie interpretacji do obowiązujących standardów, ale dzięki naszym zabiegom wynagrodzenia wzrosły.

Stanowiska, które kwalifikują się do rozliczania w nowej strukturze wynagradzania zostały starannie wyselekcjonowane we współpracy z zewnętrznym konsulatem, a podstawę ich wyboru stanowiły polskie regulacje prawno-podatkowe. Pracownicy, którzy będą mogli skorzystać z nowej formy rozliczeń w ramach wykonywanych na co dzień obowiązków tworzą „utwory”, czyli przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w uzewnętrznionej formie.

Osoby zmieniające strukturę wynagradzania będą musiały jedynie dostosować aktualną umowę o pracę do nowych wymogów. Znajdą się w niej zasady rozporządzania prawami autorskimi, przestrzegania określonych wymogów ewidencyjnych oraz metodykę kalkulacji honorariów autorskich. Otrzymają również stosowny aneks do umowy o pracę oraz informację na temat procedury dotyczącej zgłaszania, ewidencjonowania i archiwizowania stworzonych przez siebie utworów.

– Dużym wyzwaniem okazało się wdrożenie projektu do kluczowych procesów wewnętrznych firmy, począwszy od SiiRM, przez MS Dynamics AX, aż po systemy kadrowo–płacowe Symfonia oraz raportowania czasu pracy Selfcare, przy jednoczesnym rozbudowaniu procesów integracyjnych pomiędzy nimi – mówi Sebastian Połeć, IT Project Manager Wdrożenia.

Wprowadzenie nowej struktury rozliczeń jest kolejnym ważnym elementem strategii umacniania pozycji Sii jako ważnego pracodawcy na rynku. Firma ma również nadzieję po raz kolejny zostać laureatem nagrody Najlepsze Miejsce Pracy IT.

To również może Cię zainteresować

podziel się ze znajomymi

[contact-form-7 id="8498" title="Share form PL"]