Rozwój i Utrzymanie aplikacji

Rozwiązania dopasowane do potrzeb dają największą wartość dla organizacji!

Jednolity Plik Kontrolny

Przygotuj się na zmiany w ordynacji podatkowej z Sii. Generuj pliki JPK przy pomocy naszego autorskiego rozwiązania!

Java czy .NET, w chmurze czy nie?

Przygotujemy dla Ciebie najbardziej efektywne rozwiązanie aplikacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Cobol i RPG

Specjalizujemy się w utrzymaniu i rozwoju systemów Legacy.

Raport = informacja

Analiza danych w organizacji przynosi wymierną wartość!

Brak zasobów projektowych?

Przygotujemy dla Ciebie rozwiązanie.

Oprogramowanie dla firm

Bazując na naszym doświadczeniu wiemy, że innowacyjne przedsięwzięcia wymagają niestandardowych podejść i rozwiązań.

Zatrudniając specjalistów ze wszystkich obszarów IT oraz szczycąc się partnerstwami z wiodącymi graczami światowymi (m. in. Oracle Silver Partner, Microsoft Golden Partner: Application Development),

jesteśmy w stanie realizować nawet najbardziej wymagające projekty oraz wspierać swoich Klientów w rozwoju i gruntownej przebudowie istniejących już aplikacji. Niezależnie od skali wyzwania, opierając się na sprawdzonych wzorcach oraz dobrych praktykach, jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie, idealnie dopasowane do potrzeb Twojej organizacji.

Nasze usługi
Platforma do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego

Obawiasz się e-kontroli w nowym formacie? Oferujemy wdrożenie platformy JPK, która pozwala na wygenerowanie wymaganych informacji podatkowych w ustandaryzowanej formie, na podstawie danych pobranych nawet z najbardziej rozproszonego czy złożonego systemu finansowego. Zapewniamy również serwis wdrożonego oprogramowania.

Rozwiązania dedykowane

Pomagamy naszym Klientom zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest przekucie wizji rozwiązania w działający system. Nasz zespół ekspertów umiejętnie łączy kompetencje biznesowe oraz znajomość technologii i procesów wytwórczych.

Przetwarzanie zdarzeń

Projektujemy rozwiązania oparte o przetwarzanie zdarzeń generowanych przez użytkowników lub urządzenia w czasie rzeczywistym. Wydajna architektura, wraz z odpowiednią logiką biznesową pozwalają na podjęcie działań w momencie wystąpienia zdarzenia.

Rozwiązania oparte o usługi w chmurze

Optymalizujemy koszt budowy i eksploatacji systemów z wykorzystaniem popularnych rozwiązań w chmurze. Dzięki temu zapewniamy naszym klientom niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo.

Systemy wysokodostępne i skalowalne

Budujemy rozwiązania z uwzględnieniem wymagań wydajnościowych. Nie zapominamy o cyklu życia aplikacji. Doradzamy, jak optymalizować wydajność oraz koszty budowy.

Mocne strony Sii

 1. Ponad 300 programistów .NET.
 2. Ponad 430 programistów Java.
 3. Ponad 40 programistów Cobol i RPG. pozwoli nam wspólnie znaleźć rozwiązanie każdego problemu.
 4. Ponad 70 konsultantów Business Intelligence i ETL.
 5. Realizacja projektów metodą waterfall i Agile
 6. Utrzymanie aplikacji w modelu 24/7
 7. Partnerstwo Microsoft Application Development na poziomie Gold.

Zarządzanie aplikacjami

Aby zwiększyć elastyczność na rynku, firmy coraz więcej uwagi skupiają na kluczowych procesach biznesowych, zwykle aplikacje i środowiska produkcyjne do nich nie należą. Dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, niezbędne jest również stabilne wsparcie IT oraz szybka implementacja zmian w środowisku aplikacyjnym. Rozwiązaniem jest IT outsourcing – oddanie aplikacji w zarządzanie i rozwój zaufanemu partnerowi biznesowemu.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzyliśmy dojrzałą organizację, która z pomocą procesów opartych na najlepszych branżowych praktykach, popartych wiedzą i doświadczeniem, pozwala nam świadczyć usługi wsparcia i rozwoju aplikacji w oczekiwanym reżimie SLA z zachowaniem uzgodnionych KPI.

Nasze usługi
Utrzymanie systemów informatycznych

Utrzymujemy i rozwijamy aplikacje w dowolnej technologii! Nasz doświadczony zespół oraz dojrzałe procesy oparte o ITIL v3 są gwarantem szybkiego przejęcia i przekazania aplikacji w zarządzanie.

Optymalizacja procesów IT w organizacji

Nasi eksperci przeprowadzą specjalistyczną analizę oraz zarekomendują zmiany w organizacji i procesach IT, aby twoja firma działała jeszcze wydajniej.

Automatyzacja procesów tworzenia oprogramowania

Pracujemy zgodnie z kulturą DevOps i korzystamy z narzędzi do automatyzacji procesów – do tworzenia oprogramowania oraz wdrażania i zarządzania infrastrukturą. To podejście wdrażamy u naszych klientów.

Wsparcie ekspertów technicznych

Masz problem z aplikacją biznesową? Obecny dostawca nie może sobie z nim poradzić? Chętnie pomożemy!

Mocne strony Sii

 1. Ponad 300 programistów .NET.
 2. Ponad 430 programistów Java.
 3. Ponad 40 programistów Cobol i RPG. pozwoli nam wspólnie znaleźć rozwiązanie każdego problemu.
 4. Ponad 70 konsultantów Business Intelligence i ETL.
 5. Realizacja projektów metodą waterfall i Agile
 6. Utrzymanie aplikacji w modelu 24/7
 7. Partnerstwo Microsoft Application Development na poziomie Gold.

Tym, co daje przewagę na rynku i stanowi o prawdziwej wartości firmy, są zgromadzone dane i umiejętność ich wykorzystania. Chodzi nie tylko o raportowanie aktualnego stanu przedsiębiorstwa, ale również o eksplorację danych dostępnych w firmie jak i poza nią, prowadzenie analiz z wykorzystaniem algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji oraz wsparcie procesów biznesowych wnioskami z przetwarzania dużych ilości danych w czasie rzeczywistym.

Inwestowanie w obszar Business Intelligence w znacznym stopniu wpływa na możliwość kontroli i weryfikacji realizacji strategii organizacji poprzez szybką, rzetelną oraz bieżącą informację o wielu dziedzinach działalności.

Dostarcza również wiedzę, dzięki której możliwa jest identyfikacja nowych obszarów rozwoju, metod generowania dodatkowego przychodu oraz poprawy efektywności. Wpływa również pozytywnie na usprawnienie procesów podejmowania decyzji, zarządzania relacjami z Klientami czy raportowania w firmie.

Nasze doświadczenia w obszarze Business Intelligence koncentrują się na pomocy Klientom w gromadzeniu, przekształcaniu i analizowaniu danych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w celu wytworzenia wartości dla przedsiębiorstwa.

Nasze usługi
Aplikacje raportowe dla biznesu

Analizujemy potrzeby raportowe i budujemy gotowe rozwiązania w porozumieniu z biznesem. W naszej pracy wykorzystujemy dojrzałe i sprawdzone technologie.

Zarządzanie danymi w organizacji

Wiemy jak ważna jest jakoś danych i polityka zarządzania nimi. Pomożemy ją uporządkować i zadbamy o mechanizmy czyszczenia danych!

Hurtownie Danych (DWH)

Hurtownia danych to jeden z najważniejszych systemów w biznesie – gromadzi wszystkie dane o działalności przedsiębiorstwa. Pomożemy Ci ją zbudować, utrzymywać i rozwijać!

Data Mining

Pozyskiwanie wiedzy ze zgromadzonych danych to coś więcej niż tylko raportowanie. Wiemy jak przeprowadzić eksplorację danych i dostarczyć wymierną wartość biznesową. Zrobimy to dla Ciebie!

Big Data

Aktualne technologie pozwalają na przechowywanie i analizę nieustrukturyzowanych danych pochodzących z wielu źródeł. Zbudujemy dla Ciebie wydajną architekturę i wydobędziemy jej wartość dla organizacji.

Mocne strony Sii

 1. Ponad 300 programistów .NET.
 2. Ponad 430 programistów Java.
 3. Ponad 40 programistów Cobol i RPG. pozwoli nam wspólnie znaleźć rozwiązanie każdego problemu.
 4. Ponad 70 konsultantów Business Intelligence i ETL.
 5. Realizacja projektów metodą waterfall i Agile
 6. Utrzymanie aplikacji w modelu 24/7
 7. Partnerstwo Microsoft Application Development na poziomie Gold.

Zrealizowane projekty

Automatyzacja procesu składania wniosków o leasing

Potrzeba biznesowa Automatyzacja procesu składania wniosków o leasing. Co zrobiliśmy […]

Wdrożenie systemu B2B dla stacji paliw i...

Potrzeba biznesowa Proces składania zamówień odbywał się poprzez kontakt klienta […]

System teleinformatyczny (system e-KRK)

Potrzeba biznesowa Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności wymagało każdorazowo stawienia się […]

Nasze publikacje

Interaktywne raportowanie przy użyciu MS Reporting Services, Sharepoint i MS Excel Services

5 stycznia 2017

Narzędzie do raportowania danych Reporting Services stanowi część pakietu MS SQL Server i od wielu lat jest wykorzystywane w organizacjach do prezentacji danych w postaci raportów. Narzędzie to posiada bardzo dużo możliwości przy tworzeniu zestawień, wykresów czy tabel, ale ma jednak też trochę niedoskonałości.

SQL Server Management Objects (SMO) oraz Analysis Management Objects (AMO)

1 grudnia 2016

SQL Server Management Objects (SMO) to zbiór obiektów .NET, które zostały stworzone w celu programistycznego zarządzania SQL Serwerem. Pierwszy raz wprowadzone zostały w SQL Server 2005 jako cześć SQL Server Feature Pack i obecnie dostępne są we wszystkich wersjach SQL Server łącznie z Express Edition.

Make your Business more Intelligence

7 listopada 2016

O potrzebie Business Intelligence w firmie, czyli jakie myśli mogą dręczyć CIO…

“Toniemy. Czy to już Big Data?”

Toniemy w danych. Jest ich coraz więcej. Każdego dnia systemy dziedzinowe gromadzą kolejne zbiory danych. Przetwarzanie ich wszystkich staje się coraz to cięższe, kosztowne, czasochłonne. Biznes potrzebuje szybkiej informacji. To przecież z danych buduje się informację, która przez właściwą interpretację staje się wiedzą gotową do podejmowania decyzji. Rodzi się potrzeba systemu przetwarzania danych, gotowego wyjść naprzeciw oczekiwaniom.

Użyteczne linki dla osób zajmujących się Business Intelligence

5 października 2016

Często tworząc rozwiązania Business Intelligence stajemy na końcu przed wyborem formy w jakiej nasze dane powinny zostać zaprezentowane. Każde rozwiązanie BI ma oczywiście wbudowane własne mechanizmy prezentacji danych, z których najczęściej będziemy korzystać ale zdarza się, że potrzebujemy rozwiązania niedostępnego w narzędziu z którego korzystamy i tutaj pomocą mogą nam posłużyć rozwiązania dostępne od niezależnych dostawców. Chciałbym poniżej opisać kilka z nich i przedstawić te, które w mojej ocenie są wyjątkowo efektowne. We wpisie tym nie będę się skupiał jak je technicznie wykorzystać, ale chciałbym

Mapowanie danych adresowych

22 czerwca 2016

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, szczególnie za sprawą rozpowszechnienia technologii mobilnych, systemy informacji przestrzennej na stałe zadomowiły się w naszym życiu. Nikt nie pamięta już czasów, kiedy wchodząc na stronę ulubionej restauracji jedyne, co mogliśmy zrobić, to przeczytać jej adres. Teraz nie dość, że widzimy jej lokalizację na mapie, to jeszcze często możemy skorzystać z Google Street View i zobaczyć jak wygląda okolica albo poprosić o wskazówki dojazdu. Będąc już na

Chain of Responsibility – an elegant way to handle complex validation

18 maja 2016

Data validation is a key aspect of almost any system, incorrect or hacked data can cause a lot of damage, restoring can cost a lot of time, money and stress. Properly designed system operates on on high-quality, correct, clean and checked data. In this post I will try to introduce the concept of validation using the Chain of Responsibility pattern (CoR), which I use successfull for years. More theory with examples of this pattern can be found here. Checking the input data may include simple user form

Microsoft’s revolution – ASP.NET Core 1.0

1 czerwca 2016

Dear .NET developers – big changes finally came! Open source and cross-platform .NET? Yes! Let me introduce ASP.NET Core.
Don’t get confused! The naming of ASP.NET versions is changing – the new version is still called ASP.NET 5 but as soon as all of the parts will be ready to distribute the name will be officially changed to APS.NET Core 1.0. What about the versions of MVC and Web API? Those will no longer be problem – MVC and Web API are now included in ASP.NET Core and they all share one version as parts of one single framework. For purpose of this article I will use the final naming – ASP.NET Core 1.0. ASP.NET Core can run on both .NET Framework and .NET Core.

Dlaczego właśnie Salesforce?

3 sierpnia 2016

Co sprawia, że Salesforce zyskuje coraz więcej klientów? Oto 7 głównych zalet platformy w chmurze:

INNOWACJA

Salesforce to pierwszy CRM w całości funkcjonujący w chmurze. W ciągu 17 lat od jego premiery urósł do rangi globalnego lidera na rynku CRM, wyprzedzając rozwiązania SAP, Oracle czy Microsoft. Z każdym rokiem rozwijają swoje aplikacje o nowe funkcjonalności, do najbardziej innowacyjnych można zaliczyć pełną mobilność aplikacji oraz Salesforce Clouds – aplikacje out-of-the-box.

Zapanuj nad logami, czyli przykład użycia narzędzi: Elasticsearch, Logstash, Kibana

11 maja 2016

Wpis poświęcony jest magicznej trójce: elastic-search, logstash, kibana co w sieci można znaleźć pod skrótem ELK. Opisuje w prosty sposób jak uruchomić i skonfigurować narzędzie wspomagające pracę z plikami logów. Ideą tego rozwiązania jest wykorzystanie istniejących narzędzi jako centrum indeksującego i prezentującego logi. Narzędzie to jest bardzo przydatne w przypadku, gdy monitorujemy kilka środowisk, czy też jedno środowisko, które jest rozproszone. Opisywane zastosowanie dotyczy monitorowania logów w ramach jednej maszyny.

Nieśmiertelny język

6 maja 2016

Kobieta widoczna na zdjęciu prowadzącym do tego wpisu, to Grace Hopper (źródło: flickar.com). W oparciu o jej prace w 1959 powstał język programowania Cobol. Mimo upływu lat, na świecie wciąż działają systemy informatyczne napisane w Cobolu. Są to głównie systemy przetwarzające ogromne liczby transakcji, wykorzystywane w bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach publicznych.

Kontakt

LinkedIn
Contact Person

Paweł Satalecki Business Development Manager
Application Services

Zainteresowała Cię nasza oferta? Chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wspomóc Twój biznes? Skontaktuj się z nami! Nasz ekspert udzieli odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania i pomoże w doborze najlepszej dla Ciebie oferty!
Zapraszamy do kontaktu!
Dodaj załącznik
Akceptowane formaty: .doc, docx, .pdf. Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB

Wyślij wiadomość

KONTAKT

Wyślij wiadomość