This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Poznań

Masz za sobą pierwsze doświadczenia w obszarze rekrutacji bądź chcesz je zdobyć, a zarządzanie zasobami ludzkimi to Twój plan na przyszłość?

Zacznij swoją przygodę w IT od płatnego stażu w Zespole Testing w Sii! Nasz zespół liczy ponad 900 specjalistów, z wielkimi planami na rozwój – może to właśnie Ty pomożesz je zrealizować?

Zadaniem stażysty będzie wspieranie procesu pozyskiwania kandydatów, a także alokowania pracowników do projektów, współpracując m.in. z doświadczonymi Resource Managerami.

Lubisz wyzwania? Daj się poznać – dołącz do nas już dziś!

Twoje zadania

 • Dokładne zapoznanie się z profilami specjalistów
 • Pozyskiwanie kandydatów poprzez działania rekrutacyjne w social media i wewnętrznych bazach danych Sii, zgodnie z zapotrzebowaniami biznesowymi
 • Bezpośrednie pozyskiwanie kandydatów z zewnętrznych (headhunting) i wewnętrznych (cold-calling) baz danych, kontakt z kandydatami oraz angażowanie ich w procesy rekrutacyjne Sii
 • Przeprowadzanie kandydatów przez poszczególne etapy rekrutacji oraz nadzorowanie procesu sprawdzeń technicznych
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z kandydatami
 • Poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania kandydatów
 • Wykonywanie czynności związanych z budowaniem marki pracodawcy (employer branding) i kampaniami marketingowymi
 • Pomoc w obsłudze zapytań projektowych
 • Wsparcie w procesie alokowania specjalistów w projektach
 • Współpraca z Działem Sprzedaży i Działem Rekrutacji Sii

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia lub podobne) lub w trakcie studiów (IV-V rok)
 • Dostępność w wymiarze min. 4/5 etatu
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu pozytywnych relacji, otwartość, pozytywne nastawienie
 • Kreatywność, umiejętność myślenia koncepcyjnego, generowanie nowych, pomysłów i rozwiązań
 • Zorientowanie na realizację postawionych celów, nie tylko indywidualnych, ale również wszystkich celów firmy

Nr oferty 230112-L26UY

Possible location
 • Poznań

Do you have your first experience in the recruitment field or do you want to gain it, and human resources management is your plan for the future?

Start your adventure in IT with a paid internship in the Testing Team at Sii! Our team consists of more than 900 specialists, with great plans for development - maybe you will be the one to help realize them?

Your task as an intern will be to support the process of sourcing candidates, as well as allocating employees to projects, working with experienced Resource Managers, among others.

Do you like a challenge? Let yourself be known - join us today!

Your role

 • Thorough familiarization with the profiles of specialists
 • Acquisition of candidates through recruitment activities in social media and internal Sii databases, in accordance with business needs
 • Direct sourcing of candidates from external (headhunting) and internal (cold-calling) databases, contacting candidates and engaging them in Sii's recruitment processes
 • Guiding candidates through the various stages of recruitment and overseeing the technical screening process
 • Building and maintaining long-term relationships with candidates
 • Seeking new sources of candidate acquisition
 • Performing activities related to employer branding (employer branding) and marketing campaigns
 • Assist in handling project inquiries
 • Support in the process of allocating specialists in projects
 • Cooperation with the Sales Department and Recruitment Department of Sii

Your skills
 • Higher education in the field (Human Resource Management, Psychology or similar) or in the course of study (4th-Vth year)
 • Availability of min. 4/5 full-time
 • Good knowledge of the English language
 • Ease in establishing contacts and maintaining positive relationships, openness, positive attitude
 • Creativity, ability to think conceptually, generate new, ideas and solutions
 • Orientation to the achievement of the set goals, not only individual, but also all the company's goals

Job no. 230112-L26UY

This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Poznań

Masz za sobą pierwsze doświadczenia w obszarze rekrutacji bądź chcesz je zdobyć, a zarządzanie zasobami ludzkimi to Twój plan na przyszłość?

Zacznij swoją przygodę w IT od płatnego stażu w Zespole Testing w Sii! Nasz zespół liczy ponad 900 specjalistów, z wielkimi planami na rozwój – może to właśnie Ty pomożesz je zrealizować?

Zadaniem stażysty będzie wspieranie procesu pozyskiwania kandydatów, a także alokowania pracowników do projektów, współpracując m.in. z doświadczonymi Resource Managerami.

Lubisz wyzwania? Daj się poznać – dołącz do nas już dziś!

Twoje zadania

 • Dokładne zapoznanie się z profilami specjalistów
 • Pozyskiwanie kandydatów poprzez działania rekrutacyjne w social media i wewnętrznych bazach danych Sii, zgodnie z zapotrzebowaniami biznesowymi
 • Bezpośrednie pozyskiwanie kandydatów z zewnętrznych (headhunting) i wewnętrznych (cold-calling) baz danych, kontakt z kandydatami oraz angażowanie ich w procesy rekrutacyjne Sii
 • Przeprowadzanie kandydatów przez poszczególne etapy rekrutacji oraz nadzorowanie procesu sprawdzeń technicznych
 • Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z kandydatami
 • Poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania kandydatów
 • Wykonywanie czynności związanych z budowaniem marki pracodawcy (employer branding) i kampaniami marketingowymi
 • Pomoc w obsłudze zapytań projektowych
 • Wsparcie w procesie alokowania specjalistów w projektach
 • Współpraca z Działem Sprzedaży i Działem Rekrutacji Sii

Twoje umiejętności
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia lub podobne) lub w trakcie studiów (IV-V rok)
 • Dostępność w wymiarze min. 4/5 etatu
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu pozytywnych relacji, otwartość, pozytywne nastawienie
 • Kreatywność, umiejętność myślenia koncepcyjnego, generowanie nowych, pomysłów i rozwiązań
 • Zorientowanie na realizację postawionych celów, nie tylko indywidualnych, ale również wszystkich celów firmy

Nr oferty 230112-L26UY

Possible location
 • Poznań

Do you have your first experience in the recruitment field or do you want to gain it, and human resources management is your plan for the future?

Start your adventure in IT with a paid internship in the Testing Team at Sii! Our team consists of more than 900 specialists, with great plans for development - maybe you will be the one to help realize them?

Your task as an intern will be to support the process of sourcing candidates, as well as allocating employees to projects, working with experienced Resource Managers, among others.

Do you like a challenge? Let yourself be known - join us today!

Your role

 • Thorough familiarization with the profiles of specialists
 • Acquisition of candidates through recruitment activities in social media and internal Sii databases, in accordance with business needs
 • Direct sourcing of candidates from external (headhunting) and internal (cold-calling) databases, contacting candidates and engaging them in Sii's recruitment processes
 • Guiding candidates through the various stages of recruitment and overseeing the technical screening process
 • Building and maintaining long-term relationships with candidates
 • Seeking new sources of candidate acquisition
 • Performing activities related to employer branding (employer branding) and marketing campaigns
 • Assist in handling project inquiries
 • Support in the process of allocating specialists in projects
 • Cooperation with the Sales Department and Recruitment Department of Sii

Your skills
 • Higher education in the field (Human Resource Management, Psychology or similar) or in the course of study (4th-Vth year)
 • Availability of min. 4/5 full-time
 • Good knowledge of the English language
 • Ease in establishing contacts and maintaining positive relationships, openness, positive attitude
 • Creativity, ability to think conceptually, generate new, ideas and solutions
 • Orientation to the achievement of the set goals, not only individual, but also all the company's goals

Job no. 230112-L26UY

Dlaczego Sii

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,4 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?