This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Dynamicznie rozwijający się zespół Agile & Atlassian działa w dwóch obszarach – szeroko rozumianej zwinności oraz ekosystemu Atlassian Stack.

Obecnie nasz zespół liczy ponad 80 zaangażowanych specjalistów i dziesiątki pomyślnie zrealizowanych projektów.

Jako Platynowy Partner Atlassian kompleksowo wspieramy naszych klientów w ramach wdrażania produktów Atlassian Platform poprzez wdrażanie procesów biznesowych i ich automatyzację, utrzymanie i optymalizację narzędzi Atlassian, szkolenia oraz udzielanie licencji. Realizujemy projekty zarówno w oparciu o wersję on-premise, jak i cloud.

Dołączając do Sii otrzymasz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie wielokrotnie wyróżnianej nagrodą Great Place to Work, a także możliwość rozwoju w obszarze dedykowanych rozwiązań opartych o platformę Atlassian, wspierających pracę użytkowników.

Twoje zadania

 • Zapewnienie wdrożenia optymalnych rozwiązań
 • Pełnienie funkcji Pojedynczego Punktu Kontaktu (SPOC) dla Klienta w obszarze Atlassian
 • Rozpoznawanie i interpretacja wymagań biznesowych oraz możliwość przełożenia ich na konkretne funkcjonalności narzędzi ekosystemu Atlassian
 • Codzienna współpraca z klientem, m.in. informowanie o nowych dostępnych funkcjonalnościach, wykrywanie luk, doradzanie w sytuacjach niestandardowych
 • Analizowanie, projektowanie i implementowanie rozwiązań
 • Wdrożenie najlepszych praktyk i zasad konfiguracji narzędzi Atlassian
 • Zapewnienie sprawnej współpracy z niezbędnymi jednostkami Atlassian – wsparciem, TAM, managerami migracji
 • Ścisła współpraca z liderem technicznym klienta w zakresie wdrożonych rozwiązań i usprawnień

Twoje umiejętności
 • Znajomość JIRA i Confluence od strony wdrożenia oraz administrowania poparta udziałem w projektach wdrożeniowych
 • Umiejętność projektowania procesów oraz ich opisywania
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji
 • Wiedza w zakresie administrowania JIRA i Confluence
 • Znajomość struktury danych i modelu danych
 • Umiejętność automatyzacji systemów (Ansible, Groovy, Gradle i innych)
 • Doświadczenie z migracją projektu JIRA i/lub migracją przestrzeni Confluence
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie rozwoju, architektury, administracji, monitorowania i projektowania aplikacji IT opartych na Java
 • Język angielski na komunikatywnym poziomie

Nr oferty 230123-TB7IK

Possible locations
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

The rapidly growing Agile & Atlassian team works in two areas - agile in the broadest sense and the Atlassian Stack ecosystem.

Currently, our team has more than 80 committed specialists and dozens of successfully completed projects.

As an Atlassian Platinum Partner, we comprehensively support our customers in the implementation of Atlassian Platform products by implementing business processes and their automation, maintaining and optimizing Atlassian tools, training and licensing. We implement projects based on both on-premise and cloud versions.

By joining Sii, you will get the opportunity to gain professional experience in a company repeatedly awarded with the Great Place to Work award, as well as the opportunity to develop in the area of dedicated solutions based on the Atlassian platform, supporting the work of users.

Your role

 • Ensure implementation of optimal solutions
 • Acting as the Single Point of Contact (SPOC) for the customer in the Atlassian area
 • Identifying and interpreting business requirements and being able to translate them into specific functionalities of Atlassian ecosystem tools
 • Interacting with the client on a daily basis, including communicating new available functionalities, detecting gaps, advising on non-standard situations
 • Analyzing, designing and implementing solutions
 • Implementing best practices and configuration rules for Atlassian tools
 • Ensure smooth cooperation with the necessary Atlassian units - support, TAM, migration managers
 • Work closely with the client's technical lead on implemented solutions and enhancements

Your skills
 • Knowledge of JIRA and Confluence from the implementation and administration side, supported by participation in implementation projects
 • Ability to design processes and describe them
 • Minimum 3 years of experience in application development
 • Knowledge in administration of JIRA and Confluence
 • Knowledge of data structure and data model
 • Skill in system automation (Ansible, Groovy, Gradle and others)
 • Experience with JIRA project migration and/or Confluence space migration
 • Knowledge and experience with development, architecture, administration, monitoring and design of Java-based IT applications
 • English language at a communicative level

Job no. 230123-TB7IK

This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Dynamicznie rozwijający się zespół Agile & Atlassian działa w dwóch obszarach – szeroko rozumianej zwinności oraz ekosystemu Atlassian Stack.

Obecnie nasz zespół liczy ponad 80 zaangażowanych specjalistów i dziesiątki pomyślnie zrealizowanych projektów.

Jako Platynowy Partner Atlassian kompleksowo wspieramy naszych klientów w ramach wdrażania produktów Atlassian Platform poprzez wdrażanie procesów biznesowych i ich automatyzację, utrzymanie i optymalizację narzędzi Atlassian, szkolenia oraz udzielanie licencji. Realizujemy projekty zarówno w oparciu o wersję on-premise, jak i cloud.

Dołączając do Sii otrzymasz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie wielokrotnie wyróżnianej nagrodą Great Place to Work, a także możliwość rozwoju w obszarze dedykowanych rozwiązań opartych o platformę Atlassian, wspierających pracę użytkowników.

Twoje zadania

 • Zapewnienie wdrożenia optymalnych rozwiązań
 • Pełnienie funkcji Pojedynczego Punktu Kontaktu (SPOC) dla Klienta w obszarze Atlassian
 • Rozpoznawanie i interpretacja wymagań biznesowych oraz możliwość przełożenia ich na konkretne funkcjonalności narzędzi ekosystemu Atlassian
 • Codzienna współpraca z klientem, m.in. informowanie o nowych dostępnych funkcjonalnościach, wykrywanie luk, doradzanie w sytuacjach niestandardowych
 • Analizowanie, projektowanie i implementowanie rozwiązań
 • Wdrożenie najlepszych praktyk i zasad konfiguracji narzędzi Atlassian
 • Zapewnienie sprawnej współpracy z niezbędnymi jednostkami Atlassian – wsparciem, TAM, managerami migracji
 • Ścisła współpraca z liderem technicznym klienta w zakresie wdrożonych rozwiązań i usprawnień

Twoje umiejętności
 • Znajomość JIRA i Confluence od strony wdrożenia oraz administrowania poparta udziałem w projektach wdrożeniowych
 • Umiejętność projektowania procesów oraz ich opisywania
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji
 • Wiedza w zakresie administrowania JIRA i Confluence
 • Znajomość struktury danych i modelu danych
 • Umiejętność automatyzacji systemów (Ansible, Groovy, Gradle i innych)
 • Doświadczenie z migracją projektu JIRA i/lub migracją przestrzeni Confluence
 • Wiedza i doświadczenie w zakresie rozwoju, architektury, administracji, monitorowania i projektowania aplikacji IT opartych na Java
 • Język angielski na komunikatywnym poziomie

Nr oferty 230123-TB7IK

Possible locations
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Katowice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

The rapidly growing Agile & Atlassian team works in two areas - agile in the broadest sense and the Atlassian Stack ecosystem.

Currently, our team has more than 80 committed specialists and dozens of successfully completed projects.

As an Atlassian Platinum Partner, we comprehensively support our customers in the implementation of Atlassian Platform products by implementing business processes and their automation, maintaining and optimizing Atlassian tools, training and licensing. We implement projects based on both on-premise and cloud versions.

By joining Sii, you will get the opportunity to gain professional experience in a company repeatedly awarded with the Great Place to Work award, as well as the opportunity to develop in the area of dedicated solutions based on the Atlassian platform, supporting the work of users.

Your role

 • Ensure implementation of optimal solutions
 • Acting as the Single Point of Contact (SPOC) for the customer in the Atlassian area
 • Identifying and interpreting business requirements and being able to translate them into specific functionalities of Atlassian ecosystem tools
 • Interacting with the client on a daily basis, including communicating new available functionalities, detecting gaps, advising on non-standard situations
 • Analyzing, designing and implementing solutions
 • Implementing best practices and configuration rules for Atlassian tools
 • Ensure smooth cooperation with the necessary Atlassian units - support, TAM, migration managers
 • Work closely with the client's technical lead on implemented solutions and enhancements

Your skills
 • Knowledge of JIRA and Confluence from the implementation and administration side, supported by participation in implementation projects
 • Ability to design processes and describe them
 • Minimum 3 years of experience in application development
 • Knowledge in administration of JIRA and Confluence
 • Knowledge of data structure and data model
 • Skill in system automation (Ansible, Groovy, Gradle and others)
 • Experience with JIRA project migration and/or Confluence space migration
 • Knowledge and experience with development, architecture, administration, monitoring and design of Java-based IT applications
 • English language at a communicative level

Job no. 230123-TB7IK

Dlaczego Sii

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

7 500 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,4 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?