This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Kraków

Nie boisz się nowych wyzwań? Jesteś otwarty i szybko zdobywasz nowe znajomości? Chciałbyś spróbować swoich sił w branży IT?

Jeśli na wszystkie te pytania odpowiadasz twierdząco, ta oferta może być idealna dla Ciebie!

Już dziś dołącz do Działu Sprzedaży w Sii Kraków. U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane na rynku pracy!

Podczas stażu otrzymasz wsparcie zespołu, ekspercką wiedzę dotyczącą sprzedaży, procesów biznesowych, rekrutacyjnych i branży IT. Będziesz mieć możliwość kreowania nowych rozwiązań, wpływu na biznes i wizerunek działu. Poznasz świetnych ludzi, uczestnicząc w naszych imprezach integracyjnych.

Oferujemy elastyczne godziny pracy w nowoczesnym i przestronnym biurze oraz możliwość kontynuacji zatrudnienia w Sii po odbyciu stażu m.in. na takich stanowiskach jak Sales and Delivery Operations Specialist, Associate Business Manager, oraz wiele innych.

Twoje zadania

 • Udział w procesie sprzedażowym (od analizy leadów, po przygotowywanie ofert i prezentacji sprzedażowych) 
 • Wsparcie managerów sprzedaży podczas codziennych zadań 
 • Współpraca z Działem Rekrutacji przy pozyskiwaniu i angażowaniu kandydatów z wykorzystaniem najlepszych technik rekrutacyjnych i sourcingowych
 • Wsparcie w rekrutowaniu i budowaniu zespołów do międzynarodowych projektów 
 • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy 
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy 
 • Kontakt z klientami

Twoje umiejętności
 • Zainteresowanie obszarem sprzedaży i chęć rozwoju w tym kierunku 
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, budowania i utrzymywania pozytywnych relacji 
 • Odpowiedzialność – będziesz mieć dużą swobodę działania 
 • Dostępność na minimum 3/4 etatu w godzinach biznesowych pomiędzy 9-17 (+/- 1h 8-18)
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie
 • Mile widziani również studenci IV i V roku studiów

Nr oferty 230217-V1F8F

Possible location
 • Kraków

Are you not afraid of new challenges? Are you open-minded and quick to make new friends? Would you like to try your hand in the IT industry?

If you answer yes to all these questions, this offer may be perfect for you!

Join the Sales Department at Sii Krakow today. With us you will gain knowledge and skills that are the most desirable on the job market!

During your internship you will receive support from the team, expert knowledge of sales, business processes, recruitment and the IT industry. You will have the opportunity to create new solutions, influence the business and image of the department. You will meet great people by participating in our team building events.

We offer flexible working hours in a modern and spacious office and the opportunity to continue employment at Sii after your internship in such positions as Sales and Delivery Operations Specialist, Associate Business Manager, and many others.

Your role

 • Participate in the sales process (from analyzing leads to preparing offers and sales presentations)
 • Supporting sales managers during daily tasks
 • Collaborate with the Recruitment Department in sourcing and engaging candidates using the best recruitment and sourcing techniques
 • Support in recruiting and building teams for international projects
 • Cooperation with internal departments of the company
 • Maintaining a positive image of the company
 • Contact with clients

Your skills
 • Interest in the field of sales and willingness to develop in this direction
 • Highly developed communication skills, ability to easily establish contacts, build and maintain positive relationships
 • Responsibility - you will have a lot of freedom of action
 • Availability for a minimum of 3/4 time business hours between 9am-5pm (+/- 1hr 8am-6pm)
 • Knowledge of English at a very good level
 • Fourth and fifth year college students are also welcome

Job no. 230217-V1F8F

This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwa lokalizacja
 • Kraków

Nie boisz się nowych wyzwań? Jesteś otwarty i szybko zdobywasz nowe znajomości? Chciałbyś spróbować swoich sił w branży IT?

Jeśli na wszystkie te pytania odpowiadasz twierdząco, ta oferta może być idealna dla Ciebie!

Już dziś dołącz do Działu Sprzedaży w Sii Kraków. U nas zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które są najbardziej pożądane na rynku pracy!

Podczas stażu otrzymasz wsparcie zespołu, ekspercką wiedzę dotyczącą sprzedaży, procesów biznesowych, rekrutacyjnych i branży IT. Będziesz mieć możliwość kreowania nowych rozwiązań, wpływu na biznes i wizerunek działu. Poznasz świetnych ludzi, uczestnicząc w naszych imprezach integracyjnych.

Oferujemy elastyczne godziny pracy w nowoczesnym i przestronnym biurze oraz możliwość kontynuacji zatrudnienia w Sii po odbyciu stażu m.in. na takich stanowiskach jak Sales and Delivery Operations Specialist, Associate Business Manager, oraz wiele innych.

Twoje zadania

 • Udział w procesie sprzedażowym (od analizy leadów, po przygotowywanie ofert i prezentacji sprzedażowych) 
 • Wsparcie managerów sprzedaży podczas codziennych zadań 
 • Współpraca z Działem Rekrutacji przy pozyskiwaniu i angażowaniu kandydatów z wykorzystaniem najlepszych technik rekrutacyjnych i sourcingowych
 • Wsparcie w rekrutowaniu i budowaniu zespołów do międzynarodowych projektów 
 • Współpraca z wewnętrznymi działami firmy 
 • Utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy 
 • Kontakt z klientami

Twoje umiejętności
 • Zainteresowanie obszarem sprzedaży i chęć rozwoju w tym kierunku 
 • Wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów, budowania i utrzymywania pozytywnych relacji 
 • Odpowiedzialność – będziesz mieć dużą swobodę działania 
 • Dostępność na minimum 3/4 etatu w godzinach biznesowych pomiędzy 9-17 (+/- 1h 8-18)
 • Znajomość języka angielskiego na bardzo dobrym poziomie
 • Mile widziani również studenci IV i V roku studiów

Nr oferty 230217-V1F8F

Possible location
 • Kraków

Are you not afraid of new challenges? Are you open-minded and quick to make new friends? Would you like to try your hand in the IT industry?

If you answer yes to all these questions, this offer may be perfect for you!

Join the Sales Department at Sii Krakow today. With us you will gain knowledge and skills that are the most desirable on the job market!

During your internship you will receive support from the team, expert knowledge of sales, business processes, recruitment and the IT industry. You will have the opportunity to create new solutions, influence the business and image of the department. You will meet great people by participating in our team building events.

We offer flexible working hours in a modern and spacious office and the opportunity to continue employment at Sii after your internship in such positions as Sales and Delivery Operations Specialist, Associate Business Manager, and many others.

Your role

 • Participate in the sales process (from analyzing leads to preparing offers and sales presentations)
 • Supporting sales managers during daily tasks
 • Collaborate with the Recruitment Department in sourcing and engaging candidates using the best recruitment and sourcing techniques
 • Support in recruiting and building teams for international projects
 • Cooperation with internal departments of the company
 • Maintaining a positive image of the company
 • Contact with clients

Your skills
 • Interest in the field of sales and willingness to develop in this direction
 • Highly developed communication skills, ability to easily establish contacts, build and maintain positive relationships
 • Responsibility - you will have a lot of freedom of action
 • Availability for a minimum of 3/4 time business hours between 9am-5pm (+/- 1hr 8am-6pm)
 • Knowledge of English at a very good level
 • Fourth and fifth year college students are also welcome

Job no. 230217-V1F8F

Dlaczego Sii

Najlepsze Miejsce Pracy od 2015

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,4 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Aplikuj teraz Poleć znajomego

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?