This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Katowice
 • Kraków
 • Lublin
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Kielce
 • Łódź
 • Piła
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna
Technologie i narzędzia
 • UML
 • REST API
 • SQL
 • Enterprise Architect

Dołącz do naszego zespołu w roli Analityka Systemowego, którego celem będzie wzmocnienie zespołu odpowiedzialnego za projektowanie oraz rozwój aplikacji bankowej w pionie korporacyjnym, dedykowanej do obsługi konta bankowego dla dużych i małych przedsiębiorstw.

Analityk dedykowany będzie do wsparcia prac przy mobilnej wersji systemu, który umożliwia szybki dostęp do finansów firmy, realizację operacji bankowych oraz mobilną autoryzację.

Twoje zadania

 • Współpraca z jednostkami biznesowymi przy określaniu wymagań
 • Przygotowywanie flow procesu z wykorzystaniem platformy low-code
 • Modelowanie procesów biznesowych / systemowych oraz opisywanie funkcjonalnych procesów biznesowych w UML lub BPMN
 • Prowadzenie backlogu zespołu w SNOW
 • Prowadzenie i utrzymywanie dokumentacji biznesowej realizowanych wdrożeń

Twoje umiejętności
 • Minimum 3 lat doświadczenie w roli analityka systemowego
 • Doświadczenie w projektach związanych z rozwojem systemów IT w tym aplikacji mobilnych
 • Umiejętność tworzenia i czytania modeli UML, BPM, Enterprise Architekt
 • Wiedza na temat komunikacji miedzy systemami (REST, KAFKA, WSO2)
 • Znajomość relacyjnych baz danych
 • Doświadczenie we współpracy z programistami i testerami
 • Wykształcenie techniczne – informatyka lub pokrewne

Nr oferty 230301-OWN1R

Possible locations
 • Katowice
 • Cracow
 • Lublin
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Kielce
 • Lodz
 • Pila
 • Poznan
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work
Technologies & tools
 • UML
 • REST API
 • SQL
 • Enterprise Architect

Join our team in the role of System Analyst to strengthen the team responsible for the design and development of a banking application in the corporate division, dedicated to bank account services for large and small businesses.

The Analyst will be dedicated to supporting the work on the mobile version of the system, which allows quick access to company finances, execution of banking operations and mobile authorization.

Your role

 • Collaborate with business units in defining requirements
 • Prepare process flow using low-code platform
 • Modeling business / system processes and describing functional business processes in UML or BPMN
 • Maintaining the team's backlog in SNOW
 • Maintaining and preserving business documentation of implemented implementations

Your skills
 • A minimum of 3 years' experience as a systems analyst
 • Experience in IT system development projects including mobile applications
 • Ability to create and read UML, BPM, Enterprise Architect models
 • Knowledge of communication between systems (REST, KAFKA, WSO2)
 • Knowledge of relational databases
 • Experience in working with developers and testers
 • Technical education - computer science or related field

Job no. 230301-OWN1R

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?