This offer base language is Polish. Translate for English This translation is generic. Show original text
Możliwe lokalizacje
 • Katowice
 • Łódź
 • Poznań
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gliwice
 • Kielce
 • Kraków
 • Lublin
 • Piła
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Praca zdalna

Jeśli chcesz pracować w firmie regularnie wyróżnionej nagrodą Great Place to Work, podnosić swoje umiejętności w różnych projektach oraz zdobywać nowe certyfikaty, a jednocześnie mieć liczne okazje do dobrej zabawy i integracji – dołącz do Zespołu Salesforce jako Administrator!

To, czym dokładnie będziesz się zajmować, będzie zależało od projektu, do którego dołączysz oraz zakresu wsparcia świadczonego dla naszych klientów – różnorodność projektowa pozwoli na nieustanne poszerzanie Twoich kompetencji z zakresu Salesforce, które możesz potwierdzać zdawanymi certyfikatami – nie czekaj, aplikuj! 

Twoje zadania

 • Konfiguracja deklaratywna Salesforce wynikająca ze zgłoszeń użytkowników lub zadań rozwojowych w ramach systemu 
 • Sprawna obsługa zgłoszeń w jednym z narzędzi ServiceDesk 
 • Realizowanie importów danych oraz tworzenie kopii zapasowych 
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji systemu oraz instrukcji 
 • Kontakty z użytkownikami systemu
 • Prowadzenie szkoleń 
 • Współpraca z zespołami wdrożeniowymi obsługującymi klientów Sii 

Twoje umiejętności
 • Praktyczna znajomość platformy Salesforce oraz jej podstawowych funkcji, m.in. model danych i uprawnień, możliwość deklaratywnego dopasowania aplikacji, automatyzacja (flow/approval proces), walidacje, formuły
 • Doświadczenie w wykorzystaniu i administrowaniu aplikacjami firm trzecich, np.: Conga, Docusign, Get Feedback 
 • Wiedza na temat rozwiązań customowych, np. jak działają triggery czy komponenty LWC – bez konieczności pisania kodu 
 • Doświadczenie w realizowaniu zadań administracyjnych w złożonych projektach/instancjach, przy zachowaniu SLA 
 • Umiejętność pracy z repozytorium kodu w procesach CI/CD
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację

Mile widziane:

 • Certyfikaty: Salesforce Administrator, App Builder 

Nr oferty 230302-YPRS4

Possible locations
 • Katowice
 • Lodz
 • Poznan
 • Bialystok
 • Bydgoszcz
 • Czestochowa
 • Gdansk
 • Gliwice
 • Kielce
 • Cracow
 • Lublin
 • Pila
 • Rzeszow
 • Szczecin
 • Torun
 • Warsaw
 • Wroclaw
 • Remote work

If you want to work in a company regularly awarded with the Great Place to Work award, improve your skills in various projects and gain new certifications, while having numerous opportunities for fun and integration - join the Salesforce Team as an Administrator!

Exactly what you will do will depend on the project you join and the scope of support provided to our customers - project diversity will allow you to constantly expand your Salesforce competencies, which you can confirm by passing certifications - don't wait, apply!

Your role

 • Salesforce declarative configuration resulting from user requests or development tasks within the system
 • Efficient handling of requests in one of the ServiceDesk tools
 • Performing data imports and backups
 • Creating and updating system documentation and manuals
 • Contacting users of the system
 • Conducting training sessions
 • Cooperation with implementation teams serving Sii clients

Your skills
 • Practical knowledge of the Salesforce platform and its core features, including but not limited to: data and permission model, declarative application customization, automation (flow/approval process), validations, formulas
 • Experience using and administering third-party applications such as: Conga, Docusign, Get Feedback
 • Knowledge of custom solutions, e.g., how triggers or LWC components work - without writing code
 • Experience in performing administrative tasks in complex projects/instances, while maintaining SLAs
 • Ability to work with code repository in CI/CD processes
 • Knowledge of the English language to communicate freely

Optional:

 • Certifications: Salesforce Administrator, App Builder

Job no. 230302-YPRS4

Dlaczego Sii

Great Place to Work

to dzięki opiniom pracowników otrzymujemy ten wyjątkowy tytuł i ciągle wdrażamy nowe pomysły

Setki fascynujących projektów

prestiżowe marki z całego świata, długoletnie umowy i status preferowanego partnera u wielu klientów

Projekt dopasowany do Ciebie

Chcesz zmienić ścieżkę kariery? Kończy się Twój projekt? Znajdziemy Ci nowy! Mamy do tego aplikację – Job Changer

Dzielimy się zyskiem z pracownikami

w ostatnim roku przeznaczyliśmy na ten benefit 21 mln PLN

1 000 000 PLN rocznie na Twoje pomysły

taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie naszych pracowników

8 000 ekspertów i wiele możliwości rozwoju

Tech Communities, warsztaty, platforma szkoleniowa, blog technologiczny – Ty wybierasz

Stabilność zatrudnienia

1,9 MLD PLN przychodu, brak długów, od 2006 roku na rynku

Wyjątkowe, komfortowe biura

idealna przestrzeń do pracy, integracji, wspólnej zabawy i celebrowania sukcesów

Otwarta i dostępna kadra menadżerska

szybki proces decyzyjny, wszyscy jesteśmy na „ty”

Autentyczne wartości

to nie puste słowa, kierujemy się nimi każdego dnia

Fantastyczna atmosfera

tworzona przez wszystkich Sii Power People

Bogaty pakiet benefitów

prywatna opieka zdrowotna, kafeteryjna platforma benefitowa, zniżki na samochody i więcej

Zobacz więcej Pokaż mniej

Dołącz do nas

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Masz znajomych poszukujących nowych wyzwań zawodowych?

Opowiedz im o pracy w Sii

Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Dane osoby polecanej

Dopuszczalne pliki: DOC, DOCX, PDF (max 5MB)

Twoje dane

Regulamin
Poleć znajomego do Sii
Jeśli go zatrudnimy
Zgarniesz nawet 8 000 PLN

Twoja wiadomość została wysłana

Dziękujemy!

Dowiedz się więcej o Sii

Przepraszamy, coś poszło nie tak i Twoja wiadomość nie została dostarczona.

Odśwież stronę i spróbuj ponownie.

Błąd przesyłania pliku

Żaden plik nie został przesłany

Nieprawidłowy rozmiar pliku (maks. 5 MB)

Nieprawidłowy format pliku

Pusty plik

Przetwarzanie...

Poleć znajomego Dołącz do Sii

ZATWIERDŹ

This content is available only in one language version.
You will be redirected to home page.

Are you sure you want to leave this page?

Einige Inhalte sind nicht in deutscher Sprache verfügbar.
Sie werden auf die deutsche Homepage weitergeleitet.

Möchten Sie fortsetzen?